Nieuwe wet: Doktersassistenten krijgen meer inspraak op beleid - NVDA

Nieuwe wet: Doktersassistenten krijgen meer inspraak op beleid

De tijd dat anderen over jouw werk besluiten kunnen nemen zonder naar jouw mening te luisteren, is voorbij.  Want vanaf 1 juli 2023 heb je als doktersassistent meer inspraak op de invulling van jouw werk, en op de kwaliteit van zorg die jouw instelling of praktijk biedt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Deze wet regelt het bieden van ‘goede zorg’. Daarom staat er in de wet wat goede zorg precies inhoudt. Met ingang van 1 juli 2023 is de inspraak voor alle zorgprofessionals, dus ook de doktersassistenten, beter geregeld. Je gaat dus meer meepraten over het beleid op jouw werk.

Hoe?

Iedere praktijk of instelling is vrij om de inspraak zelf te organiseren. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld regelmatig overleggen organiseren waarin jij als doktersassistent samen andere zorgprofessionals je eigen ideeën over de zorg naar voren kunt brengen. Als doktersassistent heb je vaak goede ideeën om de kwaliteit van zorg te verbeteren, omdat je veel patiënten ziet en vaak als eerste signalen opvangt als er bijvoorbeeld in de organisatie iets mis gaat.

Adviesraden oprichten

Grotere zorginstellingen kunnen de invloed op het beleid regelen door bijvoorbeeld adviesraden in te stellen. De NVDA ondersteunt doktersassistenten in ziekenhuizen bijvoorbeeld om een PoliPlatform binnen een ziekenhuis op te zetten. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met beleidsmedewerker Menkelien Sikkema via vrijwilligers@nvda.nl

Zie ook