CAO

De NVDA vertegenwoordigt tijdens de cao-onderhandelingen de doktersassistenten. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een contract tussen werkgevers en werknemers met afspraken voor jou en je collega’s. Deze afspraken gaan onder andere over je loon, werktijden, scholing, pensioen, toeslagen en vakantie.

Hoe meer doktersassistenten er zijn aangesloten bij de NVDA, hoe sterker wij namens jullie staan in de onderhandelingen. Samen staan we sterk!

Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. De NVDA zit samen met andere werknemersorganisaties aan tafel bij de cao’s van de Huisartsenzorg en via vertegenwoordiging van NU’91 bij de Ziekenhuizen. Dat kan in de voorbereidingsfase zijn of direct bij de onderhandelingen.

Jouw arbeidsvoorwaarden

De NVDA overlegt en onderhandelt veel achter de schermen. Onze bijdrage aan deze overleggen is van essentieel belang. Zo kunnen wij invloed uitoefenen op jouw arbeidsvoorwaarden: je recht op loonsverhoging, vrije dagen, toeslagen, vergoedingen en persoonlijke ontwikkeling. Heel belangrijk dus!

De cao’s

Cao-informatie voor NVDA-leden

Voor NVDA-leden (eerst inloggen) zijn er FAQ’s over de cao. Deze beantwoorden meer specifieke vragen dan de algemene cao-apps.

Vergoeding door werkgever

Werk je in de huisartsenzorg? Dan vergoedt de werkgever minimaal 70% van de contributie of helemaal tot een maximum van € 125,- per jaar. Meer informatie hierover staat in de cao huisartsenzorg (artikel 6.12).

Werk je in een ziekenhuis? Dan vergoedt de werkgever de contributie of vanuit het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) of vanuit het brutoloon. Meer informatie hierover staat in de cao ziekenhuizen (artikel 3.2.10).

Cao-apps

Cao-app Huisartsenzorg

De NVDA heeft als cao-onderhandelaar en partner van het SSFH meegewerkt aan de ontwikkeling van een app voor cao-vragen binnen de huisartsenzorg. Deze app is voor leden en niet-leden. Het bevat de complete cao-tekst, praktische tools, FAQ’s en bijvoorbeeld informatie over het programma ‘Goed voor elkaar’. Maar ook nuttige links naar externe websites. En handige tools zodat je kan berekenen wanneer je bijvoorbeeld recht hebt op AOW of om je verlof voor zwangerschap en bevalling te berekenen.

Download de app

Cao-app Ziekenhuizen

Er is een app voor cao-vragen binnen het ziekenhuis. Deze app is voor leden en niet-leden.

Download de app

Leeftijdsgerelateerde regelingen

Wat houden de diverse leeftijdsgerelateerde regelingen voor werknemers in? De NVDA legt uit wat deze precies inhouden en wat de verschillen zijn (alleen voor leden).

Informatie over de cao’s

Je vindt hieronder voor een aantal werkvelden de laatste cao’s, dan wel de status van de onderhandelingen.

Meer weten?

Dossier cao’s (alleen voor leden)

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg