CAO Ziekenhuizen

Stand van zaken

Recent vonden onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. Op 31 december 2016 liep de cao voor 200.000 werknemers in de ziekenhuizen af. Tijdens onderhandelingen is afgelopen periode met name gesproken over de onderwerpen generatiepact en de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

Bij genoemd overleg is door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden als bod op tafel gelegd, inclusief een loonparagraaf. Dit heeft ertoe geleid dat het overleg over een nieuwe cao abrupt is afgebroken.

Net als de andere werknemerspartijen vinden NVDA en FBZ dat het bod dat door de NVZ op tafel is gelegd niet voldoende is en behoorlijk beter moet. Maar het is zonde als partijen niet de ruimte benutten die de werkgeversdelegatie biedt voor verder overleg over afspraken in de nieuwe cao. Het is niet in het belang van de sector en 200.000 werknemers om nu langdurig acties te gaan voeren. Actie voeren kan altijd nog als we er als cao-partijen niet uitkomen. Dan moet er wel eerst goed inhoudelijk debat plaatsvinden.

Wij signaleren dat er ruimte is voor overleg. In onze ogen is actievoeren daarmee te vroeg. En daarom sluiten we ons er ditmaal niet bij aan. Er is behoefte aan duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen in het belang van alle medewerkers in de sector.

De NVDA is gesprekspartner in de voorbereiding op de nieuwe CAO Ziekenhuizen. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. De NVDA is hiertoe aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) via de VVBZ. De CAO Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen.

JBp20150714-5264De huidige cao liep tot 31 december 2016: cao Ziekenhuizen 2014-2016.

Gegevens ter raadpleging
De NVDA stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVDA ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. De NVDA stelt deze gegevens ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVDA noodzakelijk zijn. Het gaat om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van je werkgever.

Lees meer bij

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op