Cao Ziekenhuizen

Stand van zaken

De FBZ, waarbij de NVDA is aangesloten via de VVBZ,  raadpleegt de leden over het principeakkoord dat medio mei met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de NVZ, is gesloten. Leden werkzaam bij de  ziekenhuizen hebben een mail of brief ontvangen om hun stem uit te brengen. In het principeakkoord (2017-2019) staan belangrijke afspraken over salarisontwikkeling, generatiebeleid en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Lees meer

De NVDA is gesprekspartner in de voorbereiding op de nieuwe CAO Ziekenhuizen. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. De NVDA is hiertoe aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) via de VVBZ. De CAO Ziekenhuizen geldt voor 190.000 werknemers in circa 90 ziekenhuizen.

JBp20150714-5264De huidige cao liep tot 31 december 2016: cao Ziekenhuizen 2014-2016.

Gegevens ter raadpleging
De NVDA stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVDA ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. De NVDA stelt deze gegevens ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVDA noodzakelijk zijn. Het gaat om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van je werkgever.

Lees meer bij

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op