Privacy Beleid - NVDA

De NVDA, gevestigd aan de Amalialaan 41c te Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring NVDA augustus 2023

Contactgegevens:

www.nvda.nl
Amalialaan 41c
3743 KE Baarn

085-4824400

De privacy officer van de NVDA is te bereiken via secretariaat@nvda.nl

De NVDA is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

NVDA verwerkt persoonsgegevens doordat een lid gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt zijn.

 

Categorieën van personen van wie gegevens worden verwerkt

1. Leden
2. Aspirant leden
3. Oud leden
4. Deelnemers aan scholing en congressen
5. Personen die vacatures plaatsen en daarvoor een rekening moeten ontvangen,
6. Relaties, zoals Tweede Kamerleden, sprekers op congressen, bestuurders andere beroepsverenigingen
7. Gegevens van bij de NVDA werkzame personen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van leden

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de NVDA van leden verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer vast en mobiel
• Opleiding
• Functie
• Werkveld (huisartsenpraktijk, ziekenhuis, arbo etc.)
• Werkgever (mede in verband met moeten weten onder welke cao een lid valt)
• Vallend onder welke regio
• E-mailadres zakelijk en privé
• Bankrekeningnummer
• Type abonnement/lidmaatschap
• Kabiznummer
• Indien van toepassing: studentnummer
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van deelnemers aan scholingen en congressen en personen die vacatures plaatsen

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de NVDA van deze personen verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer vast en mobiel
• E-mailadres zakelijk en privé
• Bankrekeningnummer
• Te volgen scholing, deelname aan welk congres, te plaatsen vacature

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van relaties

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de NVDA van relaties verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens zakelijk
• Telefoonnummer vast en mobiel
• Functie
• Naam organisatie c.q. werkgever
• E-mailadres zakelijk

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

NVDA bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens > actief zolang het lidmaatschap duurt > gezien het lidmaatschap van de vereniging.
  • Personalia > actief tot opzegging lidmaatschap > gezien het lidmaatschap van de vereniging.
  • Adres en overige gegevens > actief tot opzegging lidmaatschap > gezien het lidmaatschap van de vereniging.
  • Medewerkers > zolang het dienstverband duurt en tevens zo lang als wettelijk noodzakelijk
  • Personen die scholing en congressen bijwonen, oud-leden en relaties > tot aan moment intrekking toestemming

 

Na opzegging van het lidmaatschap worden gegevens van oud-leden opgeslagen in een apart beveiligd bestand dat alleen benaderbaar is door 1 speciaal daarvoor aangewezen medewerker van de NVDA. Het doelbelang deze gegevens te bewaren is gelegen in het feit dat wij oud leden willen benaderen voor reünies, congressen, en voor activiteiten voor oud leden uit regio’s, bestuur en commissies. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@nvda.nl.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Niet van toepassing
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@nvda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

NVDA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Het afhandelen van jouw betaling
2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren
7. Wanneer je contact hebt met de NVDA. Dit contact kan telefonisch zijn, via e-mail of wanneer je een contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) websites of inlogt op je account.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

NVDA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NVDA) tussen zit. NVDA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

AFAS financiën en ledenadministratie, om ons ledenbestand te kunnen vastleggen en rekeningen te kunnen sturen voor contributie, deelname aan congressen, scholing en overige ledendiensten, Office, Outlook en Mailplus voor het verzenden van mailings en nieuwsbrieven aan leden en relaties van de vereniging.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

NVDA verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. NVDA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NVDA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NVDA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De NVDA heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De NVDA heeft in het kader van Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Onder de verantwoordelijkheid van de NVDA treedt Google op als verwerker van de gegevens.

 

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te delen via Facebook en/of Twitter. Door op een buttons te klikken wordt u direct doorgelinkt naar de website van Facebook/Twitter. De website van de NVDA plaatst hierbij geen cookies, maar mogelijk doet de website van Facebook/Twitter dit wel. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de NVDA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@nvda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
NVDA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

NVDA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretariaat@nvda.nl. NVDA heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

1. Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
2. TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
3. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
4. DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Wijzigingen

De NVDA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

 

Websites van NVDA en andere websites

Op de websites van de NVDA treft u een aantal links aan naar andere websites. De NVDA kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.