Triage

Doktersassistent kunnen zich specialiseren tot triagist: poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost. Als triagist beoordeel je de zorgvraag van de patiënt op urgentie en indiceer je een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

De NVDA academie heeft een mooi scholingsaanbod (ook) voor triagisten

Hoe word je triagist?

  • met de gecertificeerde opleiding tot triagist
  • via een verkorte route, namelijk als een toetsingscommissie je op voordracht van de werkgever het diploma toekent. De werkgever moet dan wel geaccrediteerd zijn

Register

Als triagist sta je ingeschreven in het register van triagisten dat Calibris Advies bijhoudt. Aan handhaving van de registratie zijn eisen verbonden. Neem voor meer informatie over het register contact op met Calibris Advies.

Eind 2014 heeft de NVDA een speciale NVDA Commissie Beroepsgroep Triagisten ingesteld. Dit omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn. Naar Dossier Triage (om een dossier te kunnen lezen, dien je ingelogd te zijn).

Kwaliteit van telefonische triage

Terwijl vrijwel iedereen goede triage heel belangrijk vindt, is er weinig bekend over de kwaliteit ervan en over de factoren die hierop van invloed zijn. Voor de NVDA is dit reden geweest om onderzoek naar de organisatie en kwaliteit van telefonische triage in de huisartsenpraktijk te ondersteunen.\

Onderzoeksrapport werkbeleving en functie van de triagist (2016)

Mede op initiatief van de NVDA vindt onderzoek plaats naar het werk van triagisten. Bijvoorbeeld naar de opleidingseisen, functiewaardering, hoe het beroep zich heeft geprofessionaliseerd, welke bezwaren er leven tegen het huidige NTS en de beleving op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een landelijke enquête die triagisten in oktober hebben ontvangen.

 

Meer informatie

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op