Triage

In maart 2017 beginnen de bijeenkomsten over de functiewaardering triagist. Deze starten naar aanleiding van het Onderzoeksrapport werkbeleving en functie van de triagist, van eind 2016. De NVDA neemt hieraan deel. 

September 2016: Mede op initiatief van de NVDA vindt onderzoek plaats naar het werk van triagisten. Bijvoorbeeld naar de opleidingseisen, functiewaardering, hoe het beroep zich heeft geprofessionaliseerd, welke bezwaren er leven tegen het huidige NTS en de beleving op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een landelijke enquête die triagisten in oktober hebben ontvangen.

De NVDA academie heeft in 2018 een mooi scholingsaanbod (ook) voor triagisten

HAP dag 20 september 2016
De NVDA organiseerde op 20 september 2016 een HAP dag, voor alle triagisten die werkzaam zijn op een huisartsenpost. De dag werd gewaardeerd met een 7,9.

Voorgeschiedenis
Als een van de bestuurspartijen van de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg), heeft de NVDA een tijd geleden als cao-partij gevraagd een onderzoek onder triagisten te doen naar functiewaardering en werkbeleving. Dit onderzoek is dus inmiddels via de SSFH gestart. De NVDA zit in de focusgroep die uitgebreid sprak met de onderzoekers. De NVDA drong in het fonds aan op dit onderzoek omdat de functie van triagist aan forse veranderingen onderhevig is. De NVDA Commissie Triagisten ontving hierover berichten uit het werkveld. Als NVDA doen wij er alles aan om op basis van dit onderzoek maximaal resultaat te boeken voor de triagisten. Wij houden jullie op de hoogte van de resultaten en het vervolg.

Artikel januarinummer: de commissie triagisten stelt zich voor

Doktersassistent kunnen zich specialiseren tot triagist: poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost. Als triagist beoordeel je de zorgvraag van de patiënt op urgentie en indiceer je een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

Hoe word je triagist?

  • met de gecertificeerde opleiding tot triagist
  • via een verkorte route, namelijk als een toetsingscommissie je op voordracht van de werkgever het diploma toekent. De werkgever moet dan wel geaccrediteerd zijn

Register
Als triagist sta je ingeschreven in het register van triagisten dat Calibris Advies bijhoudt. Aan handhaving van de registratie zijn eisen verbonden. Neem voor meer informatie over het register contact op met Calibris Advies.

Eind 2014 heeft de NVDA een speciale NVDA Commissie Beroepsgroep Triagisten ingesteld. Dit omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn. Naar Dossier Triage (om een dossier te kunnen lezen, dien je ingelogd te zijn).

Kwaliteit van telefonische triage
Terwijl vrijwel iedereen goede triage heel belangrijk vindt, is er weinig bekend over de kwaliteit ervan en over de factoren die hierop van invloed zijn. Voor de NVDA is dit reden geweest om onderzoek naar de organisatie en kwaliteit van telefonische triage in de huisartsenpraktijk te ondersteunen.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op