Triage

Doktersassistent kunnen zich specialiseren tot triagist: poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost en beoordeelt de zorgvraag van de patiënt op urgentie.

Vervolgens indiceert de triagist een vervolgtraject (bijvoorbeeld consult, zelfzorgadvies of bezoek huisarts).

Hoe word je triagist?

  • met de gecertificeerde opleiding tot triagist
  • via een opleiding door een daartoe geaccrediteerde werkgever. De werkgever kan dan aantonen dat zij de opleiding tot en de toetsing van de triagisten op peil houden.

Een triagist staat ingeschreven in het register van triagisten van Calibris Contract.

Register

Als triagist sta je ingeschreven in het register van triagisten dat Calibris Advies bijhoudt. Aan handhaving van de registratie zijn eisen verbonden. Neem voor meer informatie over het register contact op met Calibris Advies.

De NVDA heeft een NVDA Commissie Beroepsgroep Triagisten ingesteld, omdat er veel ontwikkelingen gaande zijn.

Kwaliteit van telefonische triage

Terwijl goede triage heel belangrijk is, is er weinig bekend over de kwaliteit ervan en over de factoren die hierop van invloed zijn. Voor de NVDA is dit reden geweest om onderzoek naar de organisatie en kwaliteit van telefonische triage in de huisartsenpraktijk te ondersteunen.

Mede op initiatief van de NVDA vindt er onderzoek plaats naar het werk van triagisten. Bijvoorbeeld naar de opleidingseisen, functiewaardering, hoe het beroep zich heeft geprofessionaliseerd, welke bezwaren er leven tegen het huidige NTS en de beleving op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een landelijke enquête die triagisten in oktober hebben ontvangen.

Dag van de Triagist

De laatste donderdag van september is de Dag van de triagist. Een dag waarop de NVDA alle triagisten in het zonnetje zet!

Dossier Triage (alleen voor leden)

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg