Commissies en expertgroepen - NVDA

De expertise van de commissies en expertgroepen gebruiken we voor het maken van plannen en het beleid.

Commissieleden

Voorzitters van de commissies zijn statutair lid/ portefeuillehouder in het NVDA-bestuur. Commissieleden zijn lid van de NVDA. Iedere beleidscommissie stelt een jaarplan en een begroting op. De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur. Het NVDA-bureau ondersteunt de commissies.

Meedenken? Graag!

De NVDA zoekt leden voor de beleidscommissies en expertgroepen. Interesse? Lees meer over ambassadeurs en vrijwilligers bij de NVDA.