Samenwerkingspartners - NVDA

Samenwerkingspartners

De NVDA werkt samen met andere partijen aan een sterke positie van doktersassistenten.

 • KABIZ en het Kwaliteitsregister Doktersassistent
  KABIZ beheert het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Registratie toont aan dat de doktersassistent een gediplomeerde professionele beroepskracht is, die kwaliteit levert en vakkennis en deskundigheid op peil houdt. Meer informatie 
 • Nederlands Centrum JGZ
  Dit overleg gaat over de vernieuwing van JGZ-richtlijnen. Deze moeten recht doen aan het werk van doktersassistenten in de JGZ en praktisch uitvoerbaar zijn.
 • NPA normcommissie triagisten
  Een praktijk met keurmerk NPA voldoet aan de normen voor de huisartsenzorg. Doel van de NVDA binnen dit overleg: bewaken van de normen van NPA en de diplomeringsregeling triagisten.
 • RIVM/Bevolkingsonderzoek
  Doktersassistenten voeren bevolkingsonderzoeken uit en zijn essentieel bij vaccinatieprogramma’s. Deze cruciale rol is van meerwaarde voor het vak van doktersassistent. Afstemming, communicatie en ons advies zijn sleutelwoorden in dit overleg. Meer informatie
 • Rutgers
  De NVDA is een van de partners van Rutgers als het gaat om seksuele rechten, voorlichting over seksualiteit, toegang tot anticonceptie, veilige abortussen en preventie van seksueel geweld.
 • Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg (SBHZ)
  De SBHZ is een groep van acht beroepsverenigingen: NVDA, NVvPO, LV POH-GGZ, V&VN POHPVK, V&VN VS, NAPA, BTN en NVvPM. Doel van deze samenwerking is het behoud van goede huisartsenzorg. Via de SBHZ kan de NVDA haar stem bij het ministerie van VWS laten horen. Meer informatie 
 • Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
  De NVDA is cruciaal voor het beroepscompetentieprofiel van doktersassistenten en daardoor een serieuze overlegpartner voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding en baankansen, en zorginstellingen deskundige zorgprofessionals. Meer informatie
 • Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
  Zowel werkgevers als werknemers in de huisartsenzorg kennen vele uitdagingen, zoals een tekort aan zorgprofessionals en stageplaatsen. De NVDA komt op voor de doktersassistenten. Meer informatie
 • Trimbos-instituut
  De NVDA stimuleert de inzet van doktersassistenten om een rookverslaving bespreekbaar te maken en aan te pakken. Met Trimbos-instituut als partner kan de doktersassistent veel doen aan advies en voorlichting. Meer informatie