Raad van Advies

Om de NVDA te ondersteunen bij belangrijke beslissingen is een Raad van Advies aangesteld. Deze informeert en adviseert de NVDA over actuele zaken binnen de gezondheidszorg.

Leden van de raad zijn afkomstig uit kringen van stakeholders van de NVDA. De Raad van Advies vergadert tweemaal per jaar met het bestuur en adviseert over beleidsontwikkelingen die de beroepsgroep raken. Zij vormt een afspiegeling van belanghebbenden uit de gezondheidszorg.

Zie ook

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg