CAO Huisartsenzorg

JBp20150618-3799Bij de CAO Huisartsenzorg zit de NVDA samen aan tafel met FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de NVvPO (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners). De werkgevers worden vertegenwoordigd door de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) en InEen (eerstelijns zorg). Onder deze cao vallen ongeveer 21.000 medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg.

Update juni 2017: Leden stemmen in met principeakkoord.
Update juni 2017: Op 29 mei 2017 hebben de werknemers- en werkgeverspartijen een principeakkoord bereikt dat wordt voorgelegd aan de leden. Lees het akkoord en de reactie van de NVDA.

In het overleg is gesproken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de werkdruk, scholing en loonsverhoging, maar ook over de uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving en functie van triagisten. Medio april bleek dat werkgevers- en werknemerspartijen met name op het punt van de gewenste en geboden loonruimte te ver uit elkaar liggen. Deze conclusie heeft geleid tot een opschorting – i.e. een tijdelijke stopzetting – van de onderhandelingen. Beide delegaties hebben uitgesproken dat ze zich de komende tijd onderling en met hun achterbannen zullen beraden. NVDA houdt jullie op de hoogte van de mogelijke hervatting van de onderhandelingen en de uitkomsten van het overleg.

De hoge werkdruk door de personeelsbezetting en de stijgende en veranderende zorgvraag. Dat is het punt dat de NVDA-leden graag wilden dat we meenemen naar de onderhandelingstafel. Begin december 2016 startten de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Huisartsenzorg, die in maart 2017 moet ingaan. De NVDA is de grootste onderhandelingspartij namens werknemers aan de cao tafel. Om een goed beeld te krijgen van wat er leeft onder de leden organiseerden we op begin oktober een ledenbijeenkomst.

Vorige cao’s:

Cao huisartsenzorg tot 1 maart 2017 met de bijlage over de levensloopregeling en de nieuwe salaristabellen. Ook de functiewaardering is aangepast

CAO Huisartsenzorg tot 28 februari 2015
CAO Huisartsenzorg tot 31 december 2013

En nog meer (prijs)afspraken

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op