Cafetariaregeling Cao Huisartsenzorg - NVDA

Cafetariaregeling Cao Huisartsenzorg

Artikel 6.8 van de Cao Huisartsenzorg 2024-2025 biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van het brutosalaris (‘de bron’) uit te ruilen voor een onbelaste vergoeding of verstrekking (‘het doel’). Dit wordt ook wel een ‘cafetariaregeling’ genoemd.

Binnen deze regeling kan de werknemer een deel van het brutosalaris, vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering inzetten voor bijvoorbeeld de verstrekking van een (elektrische) fiets, een sport- of fitness abonnement of de kosten van een opleiding of studie, die niet al (verplicht) wordt vergoed door de werkgever. Werkgever en werknemer maken hier afspraken over.

Om deze regeling voor werkgevers en werknemers inzichtelijker te maken is het document over de cafetariaregeling in de Cao Huisartsenzorg opgesteld. Meer weten over de cafetariaregeling in de cao huisartsenzorg? Lees het document: Cafetaria Cao Huisartsenzorg (pdf)