Sta jij voor kwaliteit? De kwaliteitscriteria zijn veranderd - NVDA

Sta jij voor kwaliteit? De kwaliteitscriteria zijn veranderd

Er gelden nieuwe criteria voor wie zich na 1 juli 2021 herregistreert of voor de eerste keer inschrijft in het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Met de inschrijving in het kwaliteitsregister laat je zien dat jij ook staat voor kwaliteit van je beroep en van jezelf! Dat wil jij toch ook?!

De belangrijkste aanpassingen vanaf 1 juli 2021:

 • Minimaal 2.400 uur patiënt-/ cliëntgebonden werkzaamheden verrichten (was: 2.080 uur)
 • NVDA-lidmaatschap levert 4 punten op (was: 2 punten).
 • Voor elk afgenomen praktijkexamen krijg je 1 punt per uur (was: 1 punt per dagdeel)
 • Uitgebreide definitie van stagebegeleiding (aangepast)
 • Stagebegeleiding is 2 punten per 5 dagen (was: 1 punt per 5 dagen)
 • Nieuw item: activiteit ‘leren van werken’ (nieuw)

Kom je nog niet voor herregistratie in aanmerking? Dan gelden voor jou nog de oude criteria 2016-2021. Wel krijgt ieder NVDA-lid krijgt vanaf 1 juli 2021 4 punten voor het NVDA-lidmaatschap. In maart en oktober voert de NVDA jaarlijks 2 keer 2 punten in je portfolio in.

Erkenning

Zonder diploma en titelbescherming van het beroep mag iedereen zich doktersassistent noemen. Een doktersassistent in het Kwaliteitsregister Doktersassistent onderscheidt zich van anderen die geen diploma en/of kwaliteitskenmerk hebben.

Blijf investeren in jezelf en in je beroep en blijf jezelf bijscholen! Er is ook een scholing van de NVDA academie: Inschrijving in het kwaliteitsregister. Voor NVDA-leden gratis!

Kwaliteitscriteria registratie

Dit zijn de kwaliteitscriteria voor inschrijving (registratie) in het Kwaliteitsregister Doktersassistent:

Kwaliteitscriteria herregistratie

Dit zijn de kwaliteitscriteria voor herregistratie die gelden voor wie zich vanaf 1 juli herregistreert in het Kwaliteitsregister Doktersassistent:

 • Minimaal 2.400 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden in vijf jaar verrichten, in minimaal 36 maanden. Dat is gemiddeld 12 uur per week.
 • 100 punten deskundigheidsbevordering behalen in vijf jaar, waarvan:
  • Minimaal 60 punten uit het volgen van bij- en nascholing, waarvan minimaal 40 punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing
  • Minimaal 20 punten uit overige activiteiten
  • Maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en nascholing en/of overige activiteiten

Elke 5 jaar is herregistratie nodig. Dit is alleen mogelijk als iemand in die 5 jaar aan de criteria heeft voldaan. Zonder herregistratie val je van kwaliteitsgeregistreerd terug naar diplomageregistreerd.

In bijzondere gevallen kun je uitstel of dispensatie aanvragen volgens de dispensatie herregistratieregeling.

Dispensatie 2021

Elke 5 jaar is herregistratie nodig. Dit is alleen mogelijk als iemand in die 5 jaar aan de criteria heeft voldaan. Zonder herregistratie val je van kwaliteitsgeregistreerd terug naar diplomageregistreerd.

In bijzondere gevallen, zoals nu in 2021, kun je uitstel of dispensatie aanvragen volgens de dispensatie herregistratieregeling (pdf).

Triagisten

In het Kwaliteitsregister Doktersassistent is er een aparte aantekening voor triagist. Dit is aan te vragen bij Kabiz.

Doktersassistenten met de aanvullende opleiding ‘triagist’ onderscheiden zich van collega’s. Hiermee krijgen werkgevers, patiënten/cliënten en zorgverzekeraars meer duidelijkheid over deze extra kwaliteit.

Sta je voor kwaliteit van je beroep en van jezelf? Dan sta je in het kwaliteitsregister Doktersassistent!

Tip

Vermeld je kwaliteitsnummer op je cv, (praktijk)website, LinkedIn etc. en laat zien dat jij staat voor kwaliteit!

Het kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt inzicht in de kwaliteit en beroepsattitude van doktersassistenten. Het register is ondergebracht bij Kabiz, die voor veel (para)medische beroepen een kwaliteitssysteem beheert.

De NVDA en Kabiz hopen dat met de herziene criteria 2021 – 2026 het Kwaliteitsregister Doktersassistent nog scherper laat zien dat de doktersassistent van nu een gediplomeerde professionele beroepskracht is, die kwaliteit levert en haar vakkennis en deskundigheid op peil houdt.

[su_button url=”https://www.kabiz.nl/beroepen/beroep.aspx?onderwerp=doktersassistent” target=”self” style=”default” background=”#e60041″ color=”#FFFFFF” size=”8″ wide=”no” center=”no” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” download=”” onclick=”” rel=”” title=”Schrijf je in!” id=”” class=””]Schrijf je in in het Kwaliteitsregister Doktersassistent![/su_button]

Vergoeding

In de cao Huisartsenzorg staat dat de werkgever de registratie bij inschrijving en herregistratiekosten vergoedt. Voor jou zijn er dus geen kosten aan verbonden. Ook heb je recht om per jaar 20 uur nascholing te volgen.

Zie ook