• Home
  • Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent

Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent

Als doktersassistent vervul je een sleutelrol in de gezondheidszorg. In elke praktijk of organisatie ben jij degene met wie de patiënt als eerste in contact komt, en het organiseren van de dagelijkse gang van zaken is vaak van jou afhankelijk. Natuurlijk wil je kunnen aantonen dat je je vak verstaat. Dat kan door je in te schrijven in het Kwaliteitsregister Doktersassistent.

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent, een initiatief van de NVDA, geeft de professionaliteit van doktersassistenten objectief en betrouwbaar weer. Patiënten, werkgevers, beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars zien dat ze met professionals te maken hebben die hun kennis en kunde continu op peil houden.

Het register is ondergebracht bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). In dit register kunnen doktersassistenten met een erkend beroepsdiploma zich inschrijven.

Hoe schrijf je je in?

In deze scholing leer je hoe je je in kunt schrijven, wat je aan moet leveren en hoe het zit met de herregistratie.

Leerdoelen

  • Hoe schrijf je je in?
  • Handleiding digitaal portfolio
  • De kwaliteitseisen van de NVDA
  • Geaccrediteerde na- en bijscholing
  • Het belang van het register
  • De eisen voor herregistratie

Tip

Neem een identiteitsbewijs en een kopie van je diploma mee naar de bijeenkomst om het te laten waarmerken.

 Beschikbare scholingsdata:Inschrijving in het Kwaliteitsregister Doktersassistent


Er zijn nog geen toekomstige scholingsdata bekend

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg