Beroepscode

Als doktersassistent kun je geconfronteerd worden met ethische kwesties en morele dilemma’s. De beroepscode helpt je om keuzes te maken. De code beschrijft het waarden- en normenstelsel van de beroepsgroep van doktersassistenten.

Wat is het?
Een beroepscode omvat ethische en praktische normen en beginselen over wat je in de uitoefening van je beroep wel of niet hoort te doen tegenover je patiënt/cliënt, collega of anderen. Het is dus een samenhangend geheel van principes en regels.

Weloverwogen keuze
Wanneer je voor ethische kwesties en morele dilemma’s komt te staan, kun je de code gebruiken om tot een weloverwogen keuze te komen, met voldoende ruimte voor het maken van persoonlijke afwegingen. 

Beroepscode Doktersassistent

Beroepscode Doktersassistent

  • de Beroepscode doktersassistent (te downloaden als pdf) is bedoeld voor beroepsbeoefenaren omschreven in het Beroepscompetentieprofiel doktersassistent (pdf)
  • de code gaat in op de verhoudingen tussen doktersassistenten en hun beroepsuitoefening, patiënt/cliënt, andere zorgverleners en de samenleving
  • de code omvat aanwijzingen voor omgaan met social media, het beroepsgeheim, meldrecht en zorgplicht

In onze winkel kun je de Beroepscode en het Beroepscompetentieprofiel als boekje bestellen.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op