Beroepscode

De beroepscode (BC) (2019) helpt je om keuzes te maken bij ethische kwesties en morele dilemma’s. De code beschrijft het waarden- en normenstelsel van de beroepsgroep van doktersassistenten: wat je in de uitoefening van je beroep wel of niet hoort te doen.

In de dagelijkse beroepspraktijk kan een doktersassistent voor ethische kwesties, lastige keuzen en morele dilemma’s komen te staan. Hoe te handelen? Wat is de juiste houding? De beroepscode biedt regels en richtlijnen. En uitleg over wettelijke kaders. Extra aandacht is er voor meldplicht, beroepsgeheim, medische incidenten en omgaan met social media.

De beroepscode doktersassistent is voor beroepsbeoefenaren omschreven in het beroepscompetentieprofiel doktersassistent. Het biedt handvatten om de basishouding van doktersassistenten in te vullen.

De basishouding van de doktersassistent in haar beroepsmatig handelen berust op:

  • Integriteit
  • Vertrouwensrelatie met de patiënt/cliënt
  • Verantwoordelijkheid
  • Respect voor de patiënt/cliënt
  • Deskundigheid

De basis van het beroep

In onderstaande video legt doktersassistent Chantal Kruse uit waarom de beroepscode belangrijk is voor doktersassistenten.

 

Bestellen

Beroepscode online lezen

Ga met de muis naar het tekentje waar Full screen verschijnt. Klik hierop om de BC op een volledig scherm te krijgen.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg