Beroepscode

De beroepscode helpt je om keuzes te maken bij ethische kwesties en morele dilemma’s. De code beschrijft het waarden- en normenstelsel van de beroepsgroep van doktersassistenten, over wat je in de uitoefening van je beroep wel of niet hoort te doen tegenover je patiënt/cliënt, collega of anderen.

De beroepscode doktersassistent is bedoeld voor beroepsbeoefenaren omschreven in het beroepscompetentieprofiel doktersassistent

  • de code gaat in op de verhoudingen tussen doktersassistenten en hun beroepsuitoefening, patiënt/cliënt, andere zorgverleners en de samenleving
  • de code omvat aanwijzingen voor omgaan met social media, het beroepsgeheim, meldrecht en zorgplicht

Beroepscode

In de dagelijkse beroepspraktijk kan een doktersassistent voor ethische kwesties, lastige keuzen en morele dilemma’s komen te staan. Hoe te handelen? Wat is de juiste houding? Het BC biedt regels en richtlijnen. En uitleg over wettelijke kaders. Extra aandacht is er voor meldplicht, beroepsgeheim, medische incidenten en omgaan met social media.

Brochure online lezen (alleen voor leden na inloggen)

 

Zie ook

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op