• Home
 • Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Sta jij ook voor kwaliteit? Zonder diploma en titelbescherming van het beroep mag iedereen zich doktersassistent noemen. De NVDA vindt dit onwenselijk.

Als doktersassistent in het Kwaliteitsregister Doktersassistent onderscheid je je van anderen die geen diploma en/of kwaliteitskenmerk hebben en toon je aan dat je je vak bijhoudt.

Sta je voor kwaliteit van je beroep? Dan sta je in het kwaliteitsregister Doktersassistent!

Laat je patiënten, werkgevers, beleidsmakers, politici en zorgverzekeraars zien dat je een professional bent en kwaliteit belangrijk vindt. Vermeld je kwaliteitsregistratienummer (Kabiz-nummer) op je cv, (praktijk)website, LinkedIn etc. en laat zien dat jij je vak bijhoudt en voor kwaliteit staat!

Schrijf je in in het Kwaliteitsregister Doktersassistent!

Het kwaliteitsregister

Het Kwaliteitsregister Doktersassistent biedt inzicht in de kwaliteit en beroepsattitude van doktersassistenten. Het register is ondergebracht bij  KABIZ, Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg.

Bij het raadplegen van het register zie je of de geregistreerde voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitseisen die de beroepsgroep stelt.

De inschrijving is 5 jaar geldig. Om na die 5 jaar kwaliteitgeregistreerd te blijven, moet je punten halen (100) en een minimaal aantal uren gewerkt hebben. Heb je een triage-diploma? Dan krijg je een aantekening in het register.

Eisen aan de inschrijving: wat heb je nodig?

Let op!

Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop aan de inschrijvingseisen is voldaan en Kabiz het volgende van jou ontvangen heeft:

 • ondertekend inschrijfformulier (aanvragen via de site, zie hier beneden)
 • gewaarmerkt kopie van het diploma
 • betaling van de registratiekosten

Geen gewaarmerkt kopie van je diploma?

Je kunt je diploma laten waarmerken op de volgende manieren:

 • Het opleidingsinstituut, meestal gratis.
 • Het originele diploma met een kopie van het diploma opsturen naar Kabiz.
  Doe dit wel aangetekend en sluit een retourenvelop bij die gefrankeerd is met een aangetekende brief zegel. Zij sturen je originele diploma na het waarmerken van de kopie dan weer aangetekend retour in de retourenvelop. (kosten zijn 2 keer een aangetekende brief zegel van PostNL).
 • Een notaris. Bij een notaris kunnen de kosten variëren. Neem van te voren contact op zodat je weet wat de kosten zijn.
Eerste registratie

Kwaliteiten aantonen

Blijf investeren in jezelf en in je beroep en blijf jezelf bijscholen! Met jouw inschrijving in het kwaliteitsregister laat je zien dat jij ook staat voor kwaliteit van je beroep en van jezelf! Dat wil jij toch ook?!

Om je kwaliteiten aan te tonen:

Herregistratie

Kwaliteiten blijven aantonen

Om je kwaliteiten te blijven aantonen, volgt elke vijf jaar herregistratie.

In die vijf jaar:

 • Verricht je minimaal 2.400 uur patiënt/cliënt gebonden werkzaamheden, in minimaal 36 maanden.
 • Behaal je 100 punten deskundigheidsbevordering, waarvan:
  • Minimaal 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij- en nascholing, waarvan minimaal 40 punten uit geaccrediteerde bij- en nascholing
  • Minimaal 20 punten zijn behaald uit overige activiteiten
  • Maximaal 20 punten vrij in te vullen, uit bij- en nascholing en/of overige activiteiten

Als je na vijf jaar geen herregistratie aanvraagt, val je terug van kwaliteitgeregistreerd naar diplomageregistreerd. Je bent nog steeds ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

De status van registratie geeft aan wie het beroep voldoende bijhoudt (kwaliteitgeregistreerd) en wie alleen het diploma doktersassistent heeft (diplomageregistreerd).

Kosten

De kosten van (her)registratie

De kosten van de eerste registratie (eenmalig) en na 5 jaar de herregistratie (5 jaar geldig) staan op de site van KABIZ (beroep doktersassistent).

Vergoeding werkgever

Kijk in jouw cao welke vergoeding je werkgever geeft voor (her)registratie en voor (functiegerichte) scholing!

In het ziekenhuis kun je de vergoeding voor registratie in KABIZ aanvragen via de OR om dit door je werkgever te laten vergoeden (cao ziekenhuizen, artikel 3.2.6.)

Activiteitenlijst

Activiteitenlijst

In de kwaliteitscriteria staat een activiteitenlijst met activiteiten om punten te behalen voor je portfolio.

 • volgen van geaccrediteerde bij- en nascholingen
 • bijwonen van een congres, workshop of symposium
 • begeleiden van een stagiair
 • lid zijn van de beroepsvereniging NVDA
 • actief zijn bij de NVDA
 • lesgeven of geven van presentaties
 • volgen scholing over en/of deelnemen aan intervisie / intercollegiale toetsing
 • herhalen EHBO/ reanimatie uit BHV
 • examineren bij de opleiding tot doktersassistent
 • lezen van vakliteratuur
 • schrijven/ publiceren van artikel
 • profileren beroepsgroep
 • visiteren voor accrediteren van scholing
 • actief bijdragen aan kwaliteitsbeleid werkgever

Waarom inschrijven?

In onderstaande video legt Cheryl Veldkamp, doktersassistent en bestuurslid van de NVDA, uit waarom het belangrijk is om je in te schrijven in het kwaliteitsregister.

Dispensatie

Elke 5 jaar is herregistratie nodig. Dit is alleen mogelijk als iemand in die 5 jaar aan de criteria heeft voldaan. Zonder herregistratie val je van kwaliteitsgeregistreerd terug naar diplomageregistreerd.

In bijzondere gevallen, zoals in de coronaperiode, kun je uitstel of dispensatie aanvragen volgens de dispensatie herregistratieregeling (pdf).

Portfolio

Houd je portfolio bij. Je kunt ook de data en de punten alvast invoeren zonder alle bewijslast zoals certificaten te uploaden. Die kun je later nog toevoegen. KABIZ controleert steekproefsgewijs de bewijslast. Je moet dan kunnen aantonen dat je de ingevoerde punten ook daadwerkelijk behaald hebt.

Sta jij voor kwaliteit? Vermeld je kwaliteitsregistratienummer op je cv, (praktijk)website, LinkedIn etc.

Download de KR app

Op elk moment je digitaal portfolio bekijken, activiteiten toevoegen aan je dossier, berichten lezen of in de scholingsagenda een geaccrediteerde scholing zoeken?

Download de PE-online app in de Apple App Store en de Google Play Store.

Erkenning beroep

De NVDA verwacht dat op langere termijn het register zich vertaalt in een sterkere positie. Met de erkenning van het beroep mogen alléén zij die een diploma doktersassistent hebben zich doktersassistent noemen.

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Vragen?

Meer informatie?

Dossier (alleen voor leden)

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg