• Home
  • FAQ NVDA categoriën: kwaliteitsregister

FAQ NVDA

Alles uitvouwen

Wat is het Kwaliteitsregister Doktersassistent?

De NVDA heeft de kwaliteit van de beroepsuitoefening hoog in het vaandel staan. Het Kwaliteitsregister Doktersassistent is bedoeld om te laten zien wat de doktersassistent allemaal kan. In het register houden doktersassistenten hun scholing en werkervaring bij. Er staan ruim 6000 doktersassistenten ingeschreven. Meer informatie

Hoe werkt het kwaliteitsregister?

Een registratie in het register vindt plaats op basis van het aanleveren van een gewaarmerkte kopie van je diploma en het onderschrijven van de NVDA Beroepscode. Herregistratie is om de vijf jaar en vindt plaats op basis van werkervaring en deskundigheidsbevordering door bijvoorbeeld scholing.

Hoe kan ik me registreren?

Ga naar www.kabiz.nl en kies onder de rubriek Beroepen voor doktersassistent. Maak een account aan via de knop ‘Ik ben doktersassistent en wil me registreren’. Nadat je een  account hebt aangemaakt, ontvang je per e-mail informatie en een link waarmee je de  eerste registratie kunt aanvragen. Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop aan de eisen is voldaan en Kabiz van jou ontvangen heeft:

  • gewaarmerkt kopie van het diploma
  • betaling van de registratiekosten

Wat is een gewaarmerkte kopie van het diploma?    

Om fraude met diploma’s uit te kunnen sluiten, vraagt Kabiz bij inschrijving naar een gewaarmerkte kopie van het diploma. Dit document dien je op te sturen naar Kabiz. Met het waarmerk wordt gecontroleerd of de officiële instantie het originele diploma heeft gezien.

 

Meer informatie

Ik heb geen gewaarmerkte kopie van mijn diploma. Wat nu?

Bij de meeste ROC’s krijg je een gewaarmerkte kopie van je diploma mee als je klaar bent met de opleiding. Zo niet, dan kun je je diploma laten waarmerken bij Kabiz. Meer informatie is te vinden op de website van Kabiz.

Wat verandert er per 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 vindt een herregistratie plaats voor assistenten met een diploma ouder dan 1 juli 2011. Voor degenen die later zijn ingeschreven en een diploma hebben van na 1 juli 2011 geldt een termijn van vijf jaar vanaf de diplomadatum. De inschrijving  in het register heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Om na die vijf jaar kwaliteitsgeregistreerd te blijven, moeten doktersassistenten punten halen (100) en 2080 uren gewerkt hebben.

Wat is er veranderd in de criteria per 1 juli 2016?

De belangrijkste wijzigingen:

  • 60 punten uit scholing, waarvan 40 punten uit geaccrediteerde scholing
  • EHBO/reanimatie uit BHV telt mee
  • Examineren
  • Deelname intervisie
  • Profileren beroepsgroep

 Vergoedt mijn werkgever de (her)registratie?

CAO Huisartsenzorg
De werkgever vergoedt eens in de vijf jaar de kosten van (her)registratie van door cao-partijen erkende registers met een maximum van € 75,- netto.

CAO Ziekenhuizen
Aan de werknemer die verplicht is zich te registeren op grond van artikel 3 Wet BIG worden
de kosten verbonden aan de initiële registratie vergoed, indien de werknemer de functie
daadwerkelijk uitoefent. De kosten verbonden aan de herregistratie worden één maal in de
vijf jaar vergoed.

Waar verdien ik punten mee?

In de criteria van onze beroepsgroep staan alle activiteiten vermeld. Je kunt hierin lezen aan welke criteria een activiteit moet voldoen, welke bewijslast is gewenst en hoe de puntenberekening is. Denk aan het volgen van scholing, het bijwonen van congressen/symposia, stagiairs begeleiden, (actief) lid zijn van de NVDA, ontwikkelen van protocollen, visiteren in kader van scholingsaccreditatie, et cetera.

Kwaliteitscriteria 2011 – 2016
Kwaliteitscriteria 2016 – 2021

Wat is het verschil tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde scholing?

Geaccrediteerde scholing is vooraf getoetst en beoordeeld op kwaliteitscriteria en krijgt het  kwaliteitskeurmerk: ‘geaccrediteerd’ mee. Alleen scholingen die zijn geaccrediteerd via Kabiz, tellen mee als geaccrediteerd. Via de knop ‘Opleidingen’ in het digitaal portfolio kun je het geaccrediteerde scholingsaanbod vinden. Daar vind je ook alle scholingen van de NVDA.

Wat zijn de kosten van (her)registratie?

Registratiekosten € 77,-
Herregistratie € 99,-

 

Moet ik mijn punten meteen na een activiteit invoeren?

Voer zo snel mogelijk je punten in. Als je aan de werkervaringseis voldoet en het aantal punten (100) hebt behaald, is het raadzaam niet te wachten tot de datum van herregistratie. Houd je portfolio geregeld bij. Je kunt ook de data en de punten alvast invoeren zonder alle bewijslast zoals certificaten te uploaden. Dat kun je later doen. Kabiz controleert steekproefsgewijs de bewijslast. Je moet dan kunnen aantonen dat je de ingevoerde punten ook daadwerkelijk behaald hebt.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg