Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 - NVDA

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022

De Zorgstandaard Tabaksverslaving van 2019 is herzien en uitgebreid naar versie 2022. De NVDA heeft deze zorgstandaard geautoriseerd. Hierin is de doktersassistent opgenomen als een van de zorgprofessionals.

Het doel van deze Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 is te komen tot een door alle partijen onderschreven Zorgstandaard die kan worden vastgelegd bij het Zorginstituut. De Zorgstandaard 2022 vervangt daarmee de Zorgmodule uit 2009 en de Zorgstandaard uit 2019.

De Zorgstandaard Tabaksverslaving heeft een bijzondere positie, omdat stoppen met roken niet alleen bij meerdere lichamelijke en psychische chronische aandoeningen en andere verslavingen van groot belang is, maar ook bij mensen die (nog) geen chronische aandoening hebben: stoppen met roken is voor iedere roker van belang. Dit belang is nog groter bij rokers met een verhoogd risico op een tabaksgerelateerde klacht of aandoening en rokers met een verhoogd risico voor anderen in hun omgeving. Bovendien hebben de meeste rokers een tabaksverslaving en dit is een aandoening op zichzelf.

De doktersassistent kan een rol vervullen bij de ondersteuning van patiënten die willen stoppen met roken.

Zie ook