Wijzigingen in het NVDA lidmaatschap per 1 januari 2021 - NVDA

Wijzigingen in het NVDA lidmaatschap per 1 januari 2021

De NVDA heeft per 1 januari 2021 alle lidmaatschappen omgezet naar persoonlijke lidmaatschappen. Dit betekent dat je geen groepslidmaatschap meer hebt en nu zelf de contributiefactuur ontvangt en zelf verantwoordelijk bent voor betaling.

Indien je zelf de factuur betaalt, verzoeken we je te controleren of uw privégegevens (adres en e-mailadres) kloppen en indien je automatisch incasso van uw privérekening wilt, dan ontvangen wij graag je IBAN waar wij het contributiebedrag van kunnen afschrijven.

Indien je geen automatische incasso wilt, komen er € 2,50 administratiekosten bij. Betaling dient te geschieden binnen een maand en altijd met vermelding van je registratienummer en het factuurnummer. Betalingen zonder registratienummer verwerken wij administratief niet.

Privé e-mailadres en -adresgegevens

Wij hebben je juiste privé e-mailadres nodig voor verzending van de factuur, nieuwsbrieven en overige informatie vanuit de NVDA. Verder hebben wij je juiste privé adresgegevens nodig voor verzending van het vakblad ‘De Doktersassistent’.

Controleer of wijzig je gegevens door uw profiel bij te werken via de website of mail naar ledenadministratie@nvda.nl.

Automatische verlenging

Het lidmaatmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd vanaf de begindatum. Het lidmaatschap eindigt indien er uiterlijk een maand voor het einde van de looptijd een schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden en je een bevestiging van de opzegging hebt ontvangen.

Vergoeding door werkgever

Werk je in de huisartsenzorg? Dan vergoedt de werkgever minimaal 70% van de contributie of helemaal tot een maximum van € 125,- per jaar. Meer informatie hierover staat in de cao huisartsenzorg (artikel 6.12).

Werk je in een ziekenhuis? Dan vergoedt de werkgever de contributie of vanuit het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) of vanuit het brutoloon. Meer informatie hierover staat in de cao ziekenhuizen (artikel 3.2.10).

Betaling via de werkgever

Uiteraard kun je je factuur aan je werkgever geven voor betaling van de factuur met vermelding van uw registratienummer en factuurnummer. Wij verlenen geen automatische incasso voor een bankrekeningnummer van de werkgever.

Ledenadministratie NVDA.
ledenadministratie@nvda.nl

Zie ook