Ook de NVDA gaat voor een Rookvrije zorg - NVDA

Ook de NVDA gaat voor een Rookvrije zorg

Met de ondertekening van de intentieverklaring 2.0 ‘Wij maken de zorg rookvrij’ sluit ook de NVDA zich aan om de zorg rookvrij te maken.

Kees Gillis tekende namens de NVDA de intentieverklaring: ‘Ook wij als beroepsvereniging van doktersassistenten zijn natuurlijk voorstander van een rookvrije zorg. Naast de ‘Routekaart Stoppen met Roken voor zorgverleners’ organiseren wij met doktersassistent en stoppen met roken-coach Linda de Boer al jaren de scholing ‘Slim naar Rookvrije patiënten’. Hierin leren doktersassistenten om patiënten op weg te helpen naar een rookvrij leven.’

Staatssecretaris Paul Blokhuis sprak iedereen toe: ‘Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Vandaag is een hele belangrijke stap gezet naar ons gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben.’

Steentje bijdragen

Met de ondertekening willen wij als NVDA ons steentje bijdragen om te streven naar een gehele rookvrij zorg in 2030. Ook als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord en het streven naar een rookvrije generatie in 2040.

‘Meer dan ooit is onze beroepsgroep betrokken bij potentiële stoppers. Met 35.000 doktersassistenten hebben wij een duaal proactieve signaalrol: van bewustmaken tot en met laagdrempelige toegankelijke zorg. En dat doen we met al onze passie naar een Rookvrije Zorg en een Rookvrije Generatie. Een werkelijke prachtkans!’ (Stoppen met roken-coach Linda de Boer)

Vanaf de start in 2017

Op 31 mei 2017 ondertekenden negen grote zorgpartijen (KNMG, de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland, het NHG, de GGD GHOR Nederland, de NFU, de NVZ, de NVZD en AJN Jeugdartsen) de intentieverklaring Maak de zorg rookvrij. Hierin gaven zij samen aan te streven naar een rookvrije zorg en een rookvrije generatie. Dit was het begin van een ontwikkeling naar gezondere patiënten (cliënten/ bewoners) en werkers in de zorg, naar een rookvrije omgeving, naar een gezonder Nederland.

Met het Nationaal Preventieakkoord werd deze ontwikkeling doorgezet. Hierin is vastgelegd dat in het jaar 2030 de gehele Nederlandse gezondheidszorg rookvrij gaat zijn.

Met elkaar zetten we concrete acties uit om er voor te zorgen dat de zorg in 2030 daadwerkelijk rookvrij is. En zo kunnen we samen in 2040 een rookvrije generatie realiseren.

Zie ook