NVDA beleidsdag 2020 - NVDA

NVDA beleidsdag 2020

Op donderdag 12 november vond de jaarlijkse NVDA beleidsdag plaats. Tijdens deze dag wordt de input die verkregen wordt vanuit de ledenraad besproken met het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de Ledenraad vaststelt. De Ledenraad besluit dus wat er moet gebeuren, het bestuur besluit hoe dit moet gebeuren. Nu is de samenstelling van het bestuur het afgelopen jaar gewijzigd door toetreding van nieuwe bestuursleden. Het bestuur vond het dan ook een goed moment om samen een beleidsdag te houden, waarbij onder andere werd stil gestaan bij de samenwerking binnen het bestuur, het vrijwilligersbeleid en het jaarplan 2021 (afgeleid van meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024). De beleidsdag werd door een externe dagvoorzitter begeleidt.

Wil je meer weten over de ledenraad en het bestuur? Zie onderstaande linkjes.

Ledenraad

Bestuur