Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat de Ledenraad vaststelt.

De Ledenraad besluit dus wat er moet gebeuren, het bestuur besluit hoe. Twee keer per jaar bespreken bestuur en Ledenraad de resultaten.

Contact

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen aan het bestuur? Wil je een vergadering bijwonen als toehoorder? Stuur een e-mail tot 10 dagen voor de vergadering.

Het NVDA-bestuur

Voorzitter
Linde Gonggrijp

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘Een goede voorzitter brengt iets extra’s met zich mee: Extra’s waarmee de vereniging en haar leden verder komen.

Ik wil graag bijdragen aan de positionering van het beroep doktersassistent én ervoor zorgen dat elke doktersassistent in Nederland de NVDA kent.’

Penningmeester
Cheryl Veldkamp, Kwaliteitsregistratie 18812889476
(doktersassistent en praktijkmanager)

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘Ik wil graag meer betekenen voor de toekomst van de doktersassistent. Onderwerpen die ik hierin belangrijk vind zijn: digitalisering binnen het werk, ledengroei en bekendheid van de NVDA, maar ook de tekorten op de arbeidsmarkt inclusief te weinig stageplaatsen.

Aangezien ik geïnteresseerd ben in cijfertjes en de financiën, heb ik gekozen om de penningmeester te zijn binnen het bestuur.’

Secretaris, portefeuillehouder Commissie Beroepsontwikkeling
Candy Smit, Kwaliteitsregistratie 18811752776
(coördinerend doktersassistent huisartsenzorg)

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘De afgelopen jaren heb ik gezien dat de doktersassistent is doorgegroeid van rechterhand van de arts/specialist tot gekwalificeerde zorgprofessional. Maar we zijn nog lang niet uitgegroeid! Er komt steeds meer op ons af en de werkdruk wordt steeds hoger. Mij valt op dat we ons gelukkig wel steeds meer bewust zijn van onze positie, onze kwaliteiten en onze rol, ook in de toekomst.

Naar mijn mening valt er tevens nog heel wat werk te verrichten, bijvoorbeeld op het gebied van de instroom op de arbeidsmarkt, stageplekken en vooral.. titelbescherming. Ons beroep staat steviger dan ooit op de kaart; nu de waardering en erkenning nog! De komende jaren zet ik mij graag in voor het versterken van de positie van onze beroepsgroep en de NVDA!’

Algemeen bestuurslid, portefeuillehouder Commissie Arbeidsvoorwaarden
Marjan van Neerven – de Man, Kwaliteitsregistratie 18811546876
(doktersassistent Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam)

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘De afgelopen jaren zijn er behoorlijke sprongen gemaakt op arbeidsvoorwaardelijk gebied, maar gezien de huidige ontwikkelingen hebben wij vanuit onze beroepsgroep hier echter nog een slag te slaan.

In mijn beleving is het pakket van arbeidsvoorwaarden, in de breedste zin van het woord, van belang. Ze hebben namelijk een aanzienlijke “impact” op het welzijn en de motivatie van de medewerkers.

Gedreven door mijn interesses in combinatie met het bovenstaande wil ik mij hard maken om het arbeidsvoorwaardelijke aspect naar een hoger plan te tillen.’

Algemeen bestuurslid, voorzitter Expertgroep Triagisten 
Sylvia Rikkelman Kwaliteitsregistratie 18104744476
(zzp doktersassistent)

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘Triage is volop is beweging, iedereen kent het woord triage nu, maar is de triagist nu wel zo goed ingeburgerd als de specialist; de gekwalificeerde zorgprofessional? Die professional die denkt in toestandsbeelden en urgenties de onmisbare schakel in de zorgketen.

Ons vak ontwikkelt door en vraagt het optimale van kennis, veiligheid, efficiency maar bovenal de juiste zorg voor de patiënt! Dit vraagt wat van de kennis van het vak van de triagist zowel op de huisartsenpost als in de dagpraktijk.

Graag zet ik mij dan ook in als ambassadeur voor de triagisten/triage om onze positie, kwaliteit en onze rol naar de toekomst blijvend op de kaart te kunnen zetten. Een kwaliteitsregister voor triagisten, wat een verzamelpunt is voor de gevolgde scholing zou een mooie stap in de richting zijn! De komende jaren zet ik mij graag in voor het versterken van de positie van de triagist en de NVDA!’

Algemeen bestuurslid, portefeuillehouder Commissie Deskundigheidsbevordering
Renée Amons Kwaliteitsregistratie 18810967476
(praktijkmanager, doktersassistent en SOH, Ministerie van Defensie)

Ik ben NVDA-bestuurslid omdat...

‘Met name de kwaliteitsbevordering en scholingsmogelijkheden van de doktersassistent heeft mijn bijzondere interesse en vooral op deze gebieden zet ik mij graag in voor onze beroepsgroep’.

In de eerste 10 jaar van mijn loopbaan als doktersassistent werkte ik in de medische opvang van vluchtelingen en asielzoekers.  In deze periode rondde ik mijn opleiding voor doktersassistent af en ben ik lid geworden van onze beroepsvereniging, de NVDA. ‘

Vacature algemeen bestuurslid

Wil jij ook bijdragen aan de ontwikkeling van je beroep en ben je bereid je bestuurlijk te ontwikkelen? De NVDA zoekt nog een algemeen bestuurslid.

Meer informatie

Dossier (alleen voor leden)

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg