Ledenraad

De ledenraad is het hoogste orgaan en bestaat uit afgevaardigden van de leden van de NVDA. Eigenlijk is de ledenraad dus het ‘parlement’ van de beroepsgroep.

De ledenraad bestaat bij voorkeur uit minimaal 15 en maximaal 25 leden. De zittingstermijn is twee jaar en een lid is maximaal twee keer herbenoembaar. De voorzitter van de vereniging is tevens de voorzitter van de ledenraad.

De ledenraad:

  • Stelt de doelen vast in het meerjarenbeleidsplan van de vereniging
  • Benoemt de bestuursleden
  • Neemt besluiten over begroting en jaarrekening
  • Vergadert vier keer per jaar en bereidt deze vergadering voor
  • Is aanwezig op de Algemene Ledenvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt
  • Wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van twee jaar
  • Kan twee keer herbenoemd worden

In de ledenraad kan ik meepraten over de dingen waar wij doktersassistenten in de praktijk tegenaan lopen

De NVDA ledenraad

Marieke Smittenberg, Kwaliteitsregistratie 1881273576
(doktersassistent bij een huisartsenpraktijk in Delft)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Ik vind het een uitdaging om mee te denken over de toekomst van ons vak. Nu ik een aantal jaren meedraai in de huisartsenzorg merk ik dat er veel ontwikkelingen gaande zijn.

De NVDA doet heel veel voor onze beroepsgroep en door mij aan te sluiten bij de ledenraad hoop ik mijn steentje bij te dragen.

Mail Marieke

Esther van Dalen, Kwaliteitsregistratie 18105049276
(Doktersassistent in Heusden)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Via Facebook zag ik een oproep voor nieuwe ledenraadsleden. Zo is het balletje gaan rollen en ben ik inmiddels lid van de ledenraad van de NVDA.

Ik ben een beginnend doktersassistent en hoop dan ook met een frisse blik mee te kunnen kijken en denken naar de toekomst van ons beroep en hoe daar op verschillende vlakken een invulling aan te kunnen geven.

Mail Esther

Christa Rietbergen-Verheij, Kwaliteitsregistratie 18813102076
(gezondheidscentrum Schiphol)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

‘Een collega die al lid was van de Ledenraad mij er attent op maakte. Zo heb ik als toehoorder een vergadering bijgewoond.

Tijdens mijn baan als militair bij de Koninklijke Marine ben ik de opleiding tot doktersassistent gaan volgen en heb sinds 2015 mijn diploma behaald. Ik heb inmiddels op verschillende gezondheidscentra van Defensie in binnen- en buitenland. De afgelopen 4 jaar heb ik op Curaçao gewoond en gewerkt. En sinds december 2020 op het gezondheidscentrum Schiphol.

Nu ik weer in Nederland ben, heb ik de mogelijkheden om mij te richten op bijscholing en andere zaken. Vandaar nu ook mijn interesse in de ledenraad van de NVDA. Graag zou ik meedenken over ons beroep en hoe het er voor ons in de toekomst gaat uit zien. Ik hoop dat ik nuttige input kan leveren en ook mijn werkgever ervan kan overtuigen om bij ons bedrijf meer stageplekken te benutten. Ik had het geluk om op mijn eigen werkplek mijn stage te mogen lopen. Maar voor veel studenten is het heel lastig om een stageplek te vinden.’

Mail Christa

Monique Pijnappel, Kwaliteitsregistratie 18104559276
(Doktersassistente Poli oogheelkunde, Utrecht/ Zeist)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Door mijn jarenlange ervaring in het ziekenhuis, wil ik graag een bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van de functie van doktersassistent.

Ik ben pas recent in 2020 toegetreden tot de ledenraad en vind het een uitdaging om met inspirerende collega’s uit de ledenraad aan het werk te gaan. Ik wil graag meedenken aan oplossingen voor het tekort aan stageplaatsen en het dreigende tekort aan doktersassistenten.

Binnen het ziekenhuis wil ik graag meewerken en denken aan het oprichten van een PAR, het is jammer dat wij als doktersassistenten van verschillende disciplines te weinig op de hoogte zijn van elkaars inhoudelijke werkzaamheden. Door een PAR kun je kwaliteiten en krachten met elkaar delen.

Mail Monique

Elly Driessen – Stensen, Kwaliteitsregistratie 18811901276
(doktersassistent JGZ bij GGD-Gelderland Zuid)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Ik wil weer actief betrokken zijn. Al sinds mijn diplomering in 1979 ben ik lid van de NVDA. En vele jaren in verschillende commissies actief geweest. Na een paar “pauze-jaren” trok de oproep van de ledenraad mijn aandacht. Juist in de jeugdgezondheidszorg zijn weinig collega’s lid van de NVDA.

Ik hoop dat ik ook een bijdrage kan leveren om meer collega’s te inspireren dat de NVDA ook voor andere werkvelden behalve de huisartsenzorg iets kan betekenen.

Mail Elly

Jacqueline Cenin – Emans, Kwaliteitsregistratie 18100728076
(Doktersassistent/ SOH)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Al een aantal jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij de NVDA voor onder andere het geven van gastlessen op de ROC’s. Ik ben graag bezig met de ontwikkeling van ons beroep en denk dat er in de toekomst nog veel gaat veranderen en veranderd moet worden in de gezondheidszorg.

Als lid van de ledenraad hoop ik op die manier bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingen van ons beroep.

Mail Jacqueline

Ingrid Albers, Kwaliteitsregistratie 18106554376
(Zelfstandig doktersassistent Huisartsenpraktijken)

Ik ben lid van de NVDA-ledenraad omdat...

Een collega, die actief is bij de NVDA, heeft mij attent gemaakt op de functie van ledenraadslid. Zo heb ik als toehoorder een vergadering bijgewoond en ben ik nu sinds 2023 ledenraadslid.

Na jaren als zelfstandig adviseur in het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, ben ik de studie van doktersassistent gaan doen. Tijdens mijn opleiding tot doktersassistent was ik al lid van de NVDA (aspirant-lid). Na eerst in vaste dienst, ben ik sinds 1 mei 2022 werkzaam als ZZP doktersassistent in en rondom regio Gooi en Vechtstreek. Met mijn ervaring en kennis uit het bedrijfsleven en mijn (nog) frisse blik binnen het vak doktersassistent, wil ik graag iets betekenen voor de beroepsgroep van doktersassistenten. Een beroepsgroep waarin en waar rondom veel uitdagingen liggen nu en in de toekomst. Graag denk ik actief mee over de uitdagingen.

Mail Ingrid

Interesse?

Ben je benieuwd naar wat er achter de voordeur afspeelt in een bruisende vereniging? Wil je meedenken en jouw invloed inzetten voor je collega-assistenten?

Je bent meer dan welkom om bij een vergadering aan te schuiven. Om te beleven wat er zoal voorbijkomt en je hiermee verder te verdiepen in wat er in de keuken van de NVDA gebeurt. Voorwaarde is dat je lid bent van de NVDA, met een Crebo-erkend diploma.

We beantwoorden graag je vragen en vertellen je hoe het is om in de ledenraad van de NVDA te zitten!

Is je interesse gegroeid?

Wist je dat?

In de cao staat dat een lid van de Ledenraad uren aan buitengewoon verlof met behoud van salaris ontvangt voor het bijwonen en deelnemen aan vergaderingen.

Lees meer

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg