Helaas, geen schaal 6 - NVDA

Helaas, geen schaal 6

De NVDA is teleurgesteld in de uitkomst van het functiewaarderingsonderzoek huisartsenzorg. Uit het onafhankelijk onderzoek naar de functiewaardering huisartsenzorg blijkt dat doktersassistenten in schaal 4 en 5 ingeschaald blijven. ‘De NVDA pleit daarom voor structureel meer geld voor salarissen’, aldus NVDA-voorzitter Kees Gillis.

In de afgelopen cao-onderhandelingen in de huisartsenzorg zijn afspraken gemaakt om de functiewaardering van doktersassistenten te onderzoeken. Reden ervan is dat volgens de NVDA de taken van de doktersassistent zwaarder zijn geworden. Doktersassistenten hebben een grotere verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld de toename van het aantal medisch-technische handelingen.

Functiewaarderingsonderzoek

De belangrijkste vragen van het functiewaarderingsonderzoek waren ‘Is de huidige inschaling van de doktersassistent nog wel in lijn met de werkzaamheden?’, ‘Kan een herwaardering leiden tot een indeling in een hogere schaal?’.

Tot nu toe is de hoogste schaal 6 alleen voor doktersassistenten met een leidinggevende, of coördineerde rol in de praktijk. Gezien de taken en verantwoordelijkheden is onderzocht of niet iedere ervaren doktersassistent in schaal 6 thuishoort.

In dit zorgvuldige en uitgebreide onderzoek hebben werkgevers en werknemers zich er beide over gebogen. Naast gesprekken met doktersassistenten is er ook een enquête gehouden. De onderzoekers zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat de taken weliswaar zwaarder zijn geworden, maar dat dit niet tot een hogere inschaling leidt. Overigens is dit dezelfde uitkomst als eerder voor de functie van triagist op de huisartsenposten.

De conclusie van het functiewaarderingsonderzoek dat doktersassistenten en triagisten in de huisartsenzorg in dezelfde loonschaal blijven is een teleurstelling voor de NVDA.

Dat doktersassistenten en triagisten in de huisartsenzorg in dezelfde loonschaal blijven is een teleurstelling voor de NVDA

Geen uitspraak over spreekuurondersteuner (SOH)

Verder is onderzocht wat de functiewaardering moet zijn van een spreekuurondersteuner. Gebleken is dat de functie nog onvoldoende in de breedte en als volledige baan voorkomt om deze goed te kunnen waarderen. Hier moet dus nog tijd overheen gaan.

Goede cao kunnen afspreken in 2019

De loonschaal blijft dus hetzelfde. We moeten natuurlijk niet vergeten dat de laatste cao-onderhandelingen succesvol zijn verlopen. Sinds april vorig jaar is het salaris met 6% gestegen. De NVDA vindt dit een mooi resultaat.

Cao-onderhandelingen voor 2021

De NVDA gaat zich uiteraard inzetten voor een goed resultaat in de komende cao-onderhandelingen. Het werk van doktersassistenten en triagisten is belangrijk, dat weten de huisartsen ook. Daarom gaat de NVDA er van uit dat we opnieuw het nodige weten te realiseren. Niet alleen meer loon, maar ook andere zaken die van belang zijn voor de verdere professionalisering en erkenning van het beroep, zoals scholing en het programma Goed voor Elkaar voor duurzame inzetbaarheid.

Hogere salarissen

‘Naast de functiewaardering is de hoogte van het salaris belangrijk voor doktersassistenten’, aldus Gillis. ‘Met meer geld, dat de politiek ter beschikking moet stellen, kun je binnen de cao huisartsenzorg, en natuurlijk de andere zorgcao’s, met hogere salarissen werken voor ondersteunende functies. Zo hoeven we het systeem van functiewaardering niet aan te passen. Om dat te bereiken moet de politiek bereid zijn echt stappen te zetten. We moeten ze bewegen dat toch echt te doen, ook al is de huidige meerderheid in de Tweede Kamer helaas niet bereid om structureel meer geld naar de zorg te laten vloeien. Daarnaast moeten we ook kijken naar meer zeggenschap, minder administratieve lasten, meer erkenning en betere loopbaanperspectieven.’

Zie ook