• Home
  • Erkenning beroep doktersassistent

Erkenning beroep doktersassistent

In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Volgens de NVDA een onwenselijke situatie: Elke doktersassistent zou een erkend diploma moeten hebben, ingeschreven moeten zijn in een verplicht kwaliteitsregister en titelbescherming hebben. De huidige zorg vereist een deskundige professional die aantoonbaar haar vak verstaat.

De NVDA spant zich in voor titelbescherming, met brede steun van LHV, Ineen, NHG, AJN en GGD GHOR. In 2018 heeft toenmalig Minister Bruins van VWS onze aanvraag tot titelbescherming van de doktersassistent onder artikel 34 in de Wet BIG afgewezen. Zo liet de minister in april 2018 in een brief weten.

In Nederland mag iedereen zich doktersassistent noemen. Hiervoor is geen diploma nodig. Gevaarlijk!

De NVDA legt zich er niet bij neer. We hebben gesprekken gevoerd met het Ministerie van VWS en hebben Tweede Kamerleden benaderd om ze te overtuigen van ons standpunt. Diverse Kamerleden hebben een werkbezoek aan een praktijk afgelegd om het werk van doktersassistenten zelf te kunnen aanschouwen”.

Bewaking van de kwaliteit van de zorg gebeurt door:

  • algemene regels over de kwaliteit van alle zorgverleners
  • bepaalde risicovolle handelingen apart te regelen, de zogenaamde voorbehouden handelingen
  • titelbescherming, beroepsregistratie en tuchtrecht te regelen voor een aantal beroepen met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) vervult een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening en het beschermen van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De beroepen die geregeld zijn in artikel 3 van de wet BIG, onder andere de artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, kennen een verplichte registratie met periodieke herregistratie, een wettelijk tuchtrecht en hebben een beschermde beroepstitel. De beroepen die zijn geregeld in artikel 34 van de wet BIG kennen geen verplichte registratie en kennen geen wettelijk geregeld tuchtrecht. Zij hebben een opleidingstitel, ofwel titelbescherming.

Complexer

Erkenning van het beroep is nodig, omdat doktersassistenten steeds meer en complexer werk moeten doen. Dat heeft onder andere te maken met de vergrijzing, afname van het aantal jongeren, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, verschuiving van de tweede naar de eerstelijnszorg en met budgettaire beperkingen. Erkenning, taakdifferentiatie, het bevorderen van de deskundigheid van de doktersassistent en beroepsontwikkeling zijn daarom speerpunten van het NVDA-beleid.

Lukt opname in de nabije toekomst van het beroep in artikel 34 van de Wet BIG definitief niet, dan pleit de NVDA er voor dat de overheid ervoor zorgt dat alle doktersassistenten in Nederland naast het hebben van een erkend diploma ook verplicht ingeschreven moeten zijn in het Kwaliteitsregister Doktersassistent. Met de daaraan gekoppelde verplichte bij- en nascholing. Daarmee verbeteren we de kwaliteit en professionaliteit van het beroep verder en zo waarborgen we het ook. Dit komt ook de verdere erkenning en het imago van het beroep ten goede.

Bescherming patiënten

Titelbescherming past bij de huidige zwaarte van het beroep en de verantwoordelijkheden en taken die de doktersassistent in de praktijk uitvoert. Titelbescherming van het beroep is goed voor de patiëntveiligheid.

De NVDA pleit voor het regelen van het beroep doktersassistent op grond van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Opname in artikel 34 leidt tot bescherming van de titel van doktersassistent. Alleen mensen met een diploma mogen zich dan doktersassistent noemen. De Wet BIG is een patiëntenwet. De huidige stand van zaken is dat het Ministerie van VWS de wet BIG aan het herzien is en tot die tijd geen beroepen meer in artikel 34 van de Wet BIG op te nemen. Een situatie die we te hebben accepteren, ook omdat Tweede Kamerleden eerst de voorstellen willen afwachten voordat zij een standpunt innemen.

Zie ook

Dossier (alleen voor leden)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg