Gegevensuitwisseling met cao-onderhandelaar FBZ - NVDA

Gegevensuitwisseling met cao-onderhandelaar FBZ

De NVDA stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan werknemersorganisatie FBZ, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van onze vereniging noodzakelijk zijn. In het bijzonder verstrekt de NVDA je naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van je werkgever aan FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) zodat FBZ je namens onze vereniging kan raadplegen over bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.

Indien je niet instemt met het ter verwerking ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden, verzoeken wij je dat aan te geven bij onze ledenadministratie. In dat geval kun je niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.

De NVDA is gesprekspartner in de onderhandelingen van de cao Gezondheidscentra en de cao Ziekenhuizen. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. De NVDA is hiertoe aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) via de VVBZ. Andere partijen aan de cao-tafel zijn FNV Zorg en Welzijn (namens werknemers) en InEen (namens werkgevers).