CAO Gezondheidscentra

De NVDA is gesprekspartner in de onderhandelingen van de cao gezondheidscentra. De nieuwe onderhandelingen beginnen op 28 november 2017. De NVDA oefent invloed uit op de wensen en eisen aan werknemerskant en dus voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. De NVDA is hiertoe aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg) via de VVBZ. Andere partijen aan de cao-tafel zijn FNV Zorg en Welzijn (namens werknemers) en InEen (namens werkgevers).

Een meerderheid van de leden van alle partijen zijn akkoord gegaan met het eindbod van de nieuwe cao. Deze heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. Download hier de definitieve tekst.

Wat gebeurde hiervoor?
De vorige cao liep tot en met 31 december 2014 en werd opgezegd door de werkgevers. De FBZ, waarbij de NVDA via de VVBZ is aangesloten, en FNV Zorg & Welzijn hebben eind 2015 twee constructieve overleggen gehad over de cao gezondheidscentra met werkgeversvereniging InEen. De NVDA vond het belangrijk dat er een nieuwe cao kwam.

FBZ en FNV Zorg & Welzijn hadden, na intensief overleg, met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe cao gezondheidscentra. Daarnaast is onderhandeld over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. FBZ besprak de blauwdruk in de zomer van 2016 tijdens bijeenkomsten met leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. Dit alles resulteerde in oktober 2016 in een ledenraadpleging voor akkoord van het eindbod. In deze brief informeerden wij je over de totstandkoming en de hoofdlijnen van het eindbod.

De periode zonder cao
De afspraken uit de oude cao bleven geldig voor de zittende werknemers in gezondheidscentra. We noemen dit ook wel nawerking van de cao. Nawerking garandeert dat werknemers die vóór 2015 een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan de arbeidsvoorwaarden uit de (laatste) cao behouden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst na 1 januari 2015 konden werkgevers met nieuwe werknemers individueel andere afspraken maken over loon, verlof, werktijden, onregelmatigheidstoeslag, etc. Want voor een nieuwe arbeidsovereenkomst die na 1 januari 2015 werd afgesloten – bijvoorbeeld bij aanpassing van de omvang van het dienstverband – was de oude cao niet meer van toepassing. Behalve als dit samen werd overeengekomen en werd beschreven. Een werkgever kan trouwens nooit eenzijdig de arbeidsovereenkomst aanpassen. Dat kan alleen als jij het er zélf mee eens bent.

Gegevens ter raadpleging
Door de aansluiting met de FBZ stelt de NVDA gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVDA ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. De NVDA stelt deze gegevens ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVDA noodzakelijk zijn. Het gaat om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van de werkgever.

Eerdere cao(s) vind je hier
CAO Gezondheidscentra 2013-2014

Meer lezen?
Bij- en nascholing

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 93
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op