CAO gezondheidscentra 2018 - NVDA

CAO gezondheidscentra 2018

Er is een nieuwe CAO gezondheidscentra. De looptijd is van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019.

De NVDA is, ook namens de NVvPO, gesprekspartner in de onderhandelingen van de Cao Gezondheidscentra voor de doktersassistenten die werkzaam zijn in gezondheidscentra. Andere partijen aan de cao-tafel zijn FBZ en FNV Zorg en Welzijn (namens werknemers) en InEen (namens werkgevers).

In gezondheidscentra werken huisartsen en andere zorgprofessionals uit de eerstelijn samen onder één dak; huistartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen, logopedisten, jeugdgezondheidszorg en diagnostiek. Hierdoor is er samenwerking met andere disciplines en andere domeinen om de gewenste kwaliteit van zorg te realiseren. Zorgverleners verwijzen hun patiënten drempelloos naar elkaar door.

SSFG

De NVDA maakt als beroepsvereniging deel uit van de CAO gezondheidscentra. Sinds 1 september 2018 is NVDA-voorzitter Kees Gillis namens de NVDA toegetreden tot het bestuur van het Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG), de samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties.

Meer informatie