Cao3 - NVDA

De NVDA vertegenwoordigt tijdens de cao-onderhandelingen de doktersassistenten. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een contract tussen werkgevers en werknemers met afspraken voor jou en je collega’s. Deze afspraken gaan onder andere over je loon, werktijden, scholing, pensioen, toeslagen en vakantie.

Hoe meer doktersassistenten er zijn aangesloten bij de NVDA, hoe sterker wij namens jullie staan in de onderhandelingen. Samen staan we sterk!

Een cao komt tot stand door onderhandelingen tussen werknemers- en werkgeversorganisaties. De NVDA zit samen met andere werknemersorganisaties aan tafel bij de cao’s van de Huisartsenzorg en via vertegenwoordiging van NU’91 bij de Ziekenhuizen. Dat kan in de voorbereidingsfase zijn of direct bij de onderhandelingen.

Jouw arbeidsvoorwaarden

De NVDA overlegt en onderhandelt veel achter de schermen. Onze bijdrage aan deze overleggen is van essentieel belang. Zo kunnen wij invloed uitoefenen op jouw arbeidsvoorwaarden: je recht op loonsverhoging, vrije dagen, toeslagen, vergoedingen en persoonlijke ontwikkeling. Heel belangrijk dus!

Vergoeding NVDA-contributie door werkgever