• Home
  • Triage vanuit Positieve Gezondheid

Triage vanuit Positieve Gezondheid

De nieuwe definitie van gezondheid is: Gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de gezondheidszorg gaat het dan om de bevordering van kansen en mogelijkheden bij de patiënt ondanks ziekte of problemen. Een positieve invalshoek dus, vandaar de naam ‘positieve gezondheid’ (PG).

Werken vanuit PG betekent dat triage en je manier van communiceren met patiënten anders worden, naast veilige triage en probleem- of klachtgerichte communicatie. De communicatie met de patiënt wordt meer persoonsgericht, met aandacht voor de beleving (ongerustheid), hulpvraag (wat verwacht de patiënt van de praktijk?), context (privé, werk, culturele achtergrond) en wat de patiënt zelf kan.

Deze scholing bestaat uit drie bijeenkomsten. In bijeenkomst 1 en 2 krijg je uitleg over PG en komt veilige triage aan bod, met aandacht voor beleving, hulpvraag en contextuele factoren. In bijeenkomst 3 ligt het accent op toepassing van PG binnen de triage.

Leerdoelen

  • De definitie van positieve gezondheid
  • Triage: veilig stellen van ABCDE en toepassing van algemene en specifieke triagecriteria
  • Patiëntgerichte communicatie tijdens telefonische triage, in de behandelkamer, aan de balie, tijdens consulten en visites
  • Toepassing van hulpmiddelen binnen PG, zoals het (papieren of online) Spinnenweb en GGD-apps
  • Zelfmanagement van de patiënt versterken, bijvoorbeeld door het stellen van oplossingsgerichte vragen

Incompany

De NVDA biedt deze scholing aan op aanvraag aan groepen doktersassistenten in eigen praktijk of gezondheidscentrum (incompany). Vraag een offerte bij Sietsche van Gunst: scholing@nvda.nl.

Tip

De NVDA biedt ook een basisscholing Positieve Gezondheid aan. Die duurt 3 uur. Daarin leer je de grondbeginselen van PG en leer je werken met instrumenten binnen PG, bijvoorbeeld het spinnenweb. Ook komt in deze basiscursus de triage kort aan bod.

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg