• Home
  • Triage vanuit Positieve Gezondheid

Triage vanuit Positieve Gezondheid

‘Gezondheid is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren’: dat staat centraal in Positieve Gezondheid.

In de gezondheidszorg gaat het dan om het bevorderen van kansen en mogelijkheden bij de patiënt, ondanks eventuele ziekte of problemen. Over dit onderwerp biedt de NVDA aan het team in de huisartsenzorg de scholing Positieve Gezondheid.

Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent ook dat de triage en je manier van communiceren met de patiënt anders worden. Belangrijke uitgangspunten zijn dat de patiënt en zijn naasten zelf de regie hebben over zorg en ondersteuning, en wat de patiënt zelf kan en wil. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur.

Leerdoelen

  • De definitie van positieve gezondheid en toepassing van hulpmiddelen
  • Triage: definitie, veilig stellen van vitale organen (ABCDE), toepassing van algemene en specifieke triagecriteria
  • Patiëntgerichte communicatie
  • Triage in het kader van positieve gezondheid: tijdens telefonische triage, behandeling, onderzoek, baliecontacten, consulten en visites
  • Zelfmanagement van de patiënt versterken, bijvoorbeeld door het stellen
  • van oplossingsgerichte vragen
  • Eigen regie van de patiënt

Inhoud

Tijdens deze scholing leert docent Paul Ram je om de patiënt in zijn kracht te zetten. Je leert hoe je hem/haar inzicht kunt geven in (on)mogelijkheden van (medische) behandeling, gebaseerd op de wensen en situatie van de patiënt en door het versterken van sociale netwerken door patiënt en mantelzorg zelf.

Belangrijk is daarbij dat je de juiste informatie geeft over de mogelijkheden en beperkingen van medische behandelingen. De integratie van triagevaardigheden, patiëntgerichte communicatie en positieve gezondheid worden in deze cursus stap voor stap geoefend.

Waar en wanneer?

Deze scholing bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. De NVDA biedt deze scholing aan op aanvraag aan groepen doktersassistenten (incompany).

Bel voor informatie de NVDA (030 – 263 10 40) en vraag naar Sietsche van Gunst. Ook kunt u mailen naar scholing@nvda.nl.

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg