Speerpunten voor de arbeidsmarkt - NVDA

Speerpunten voor de arbeidsmarkt

SSFH heeft speerpunten geformuleerd om de vastgelopen arbeidsmarkt in de huisartsenzorg aan te pakken. Om dit te bereiken zijn er de speerpunten stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digitaliseren.

Zeker de eerste drie hebben een relatie met de krappe arbeidsmarkt in de huisartsenzorg. De focus ligt op de doktersassistentes, praktijkondersteuners, triagisten, verpleegkundig specialisten en andere zorgmedewerkers. Ook op praktijkmanagers, ict’ers en HR-medewerkers, waaraan steeds meer behoefte is in de huisartsenzorg.

1. Stages

Bij speerpunt stages gaat het erom genoeg studenten te laten kiezen voor een stage in de huisartsenzorg. Hiervoor heeft SSFH onder andere de arbeidsmarktcampagne Mijn baan in de praktijk gelanceerd. SSFH wil verder voldoende stageplaatsen creëren door werkgevers te ondersteunen bij praktische vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe zorg ik voor voldoende tijd en ruimte om stagiair(e)s goed te begeleiden?

2. Duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid draait het om een gezonde balans tussen werk en privé. Maar ook om zelfstandigheid en mogelijkheden om je te ontwikkelen in je werk. Dit is belangrijk om goed en met plezier te werken. Daarmee draagt het bij aan het behouden van personeel in de huisartsenzorg. De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij werkgevers én werknemers. Zorgmedewerkers mogen wat dit betreft beter voor zichzelf zorgen.

Het programma Goed voor elkaar helpt bij het in praktijk brengen van duurzame inzetbaarheid.

3. (anders) opleiden

Meer zij-instromers in de huisartsenzorg is een belangrijk doel binnen (anders) opleiden. Er is bijvoorbeeld in de regio Haaglanden samen met regionale huisartsenorganisaties, scholen en UWV een project om werkzoekenden op te leiden tot doktersassistenten.

4. Digitaliseren

SSFH deelt draaiboeken en andere nuttige informatie met belangstellenden. Zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Zie ook