• Home
  • Sociaal Fonds HA Zorg

Sociaal Fonds HA Zorg

Samenwerking
De SSFH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen (eerstelijnszorg), de NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

Werk maken van werk
Goede zorg kan alleen worden geleverd als de (huis)arts voldoende en gekwalificeerd personeel heeft. Daarom hebben bovenstaande werkgevers en werknemers in de huisartsenbranche de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) opgericht. De SSFH zet zich onder andere in voor meer stageplaatsen, stagevergoedingen, praktijkbegeleiding en de werving van personeel. De NVDA is met het vice-voorzitterschap vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur.

Wat wil de SSFH?
De SSFH wil de komende twee jaar 150 extra doktersassistenten, 200 POH’s somatiek en 250 POH’s GGZ opleiden. Daarvoor worden er opleidingsmogelijkheden en stageplaatsen gecreëerd voor zij-instromers vanuit andere sectoren. Bijvoorbeeld uit algemene ziekenhuizen en uit de GGZ. Het doel is om uiterlijk 2017 zeshonderd medewerkers – waarvan 150 nieuwe doktersassistenten – uit andere zorgbranches te laten instromen in ondersteunende functies in de huisartsenzorg. Onder meer door omscholing.

Zorgen over carrièrepad
Voor de NVDA-leden speelt er een andere belangrijke kwestie, omdat de POH op termijn gaat verdwijnen en overgaat in de functie van praktijkverpleegkundige. Dat kan grote gevolgen hebben. Nu kan je als doktersassistent nog gemakkelijk POH worden. Maar als dat traject straks verdwijnt, dan zou je als doktersassistent een HBO-V opleiding van vier jaar moeten volgen, naast je baan, om praktijkverpleegkundige te worden. Daarom pleit de NVDA voor een aangepast opleidingstraject.

Vergoeding voor stagiairs
Stagiairs kunnen bij het SSFH een stagevergoeding aanvragen. Deze bedraagt per 1 mei 2015 € 150 bruto per maand. Minder uur? Dan wordt de vergoeding berekend naar rato. De loonadministratie voor de stagiair verloopt via het fonds. Zo hebben werkgevers er administratief weinig omkijken naar.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op