NU'91 onder protest akkoord met cao ziekenhuizen - NVDA

NU’91 onder protest akkoord met cao ziekenhuizen

Cao-onderhandelaar NU’91 heeft besloten onder protest in te stemmen met de cao ziekenhuizen. Na afwijzing van het eerdere onderhandelingsakkoord gaat NU’91 toch akkoord. De NVDA is aangesloten bij NU’91 voor de vertegenwoordiging van de doktersassistenten voor de cao ziekenhuizen.

De reden om het eerdere onderhandelaarsakkoord niet te tekenen, was het feit dat de loonontwikkeling onvoldoende was. NU’91 vindt dat de algemene, structurele loonmutatie te laag is om te kunnen spreken van een échte verbetering. Wel zijn ze positief over ontwikkelingen zoals zeggenschap voor zorgprofessionals, verhoging van de ort-grondslag, verbetering van de toeslag voor bereikbaarheid en de aandacht voor de salarisachterstand van de middengroepen.

De leden van FNV en CNV hebben wél positief ingestemd met het cao-akkoord. Als ook de NVZ instemt met het bereikte akkoord, is NU’91 in de minderheid en is er een cao. Voor een definitieve cao is dan de instemming van NU’91 niet meer nodig.

Nadat NU’91 alle argumenten zorgvuldig heeft afgewogen, is besloten om onder protest alsnog akkoord te gaan. De voornaamste reden hiervoor is dat NU’91 de positie aan de cao-tafel wil behouden.

In gesprek

Voor de cao ziekenhuizen is de NVDA aangesloten bij NU’91 voor de vertegenwoordiging van de doktersassistenten in de ziekenhuizen tijdens de cao-onderhandelingen.

Binnenkort volgt er een gesprek met NU’91.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over de cao? NU’91 biedt de mogelijkheid per mail contact op te nemen: jouwcao@nu91.nl.

Zie ook