Cao ziekenhuizen: Weinig voortgang na derde onderhandelingsronde - NVDA

Cao ziekenhuizen: Weinig voortgang na derde onderhandelingsronde

Tijdens het derde overleg over de cao ziekenhuizen heeft NU’91 enkele punten uit de inzet benoemd die de arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Veel zorgprofessionals overwegen om het vak te verlaten of om hun contract op te zeggen. De reactie van de NVZ daarop was ronduit teleurstellend.

Het overleg vond plaats tussen NU’91, andere bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVDA is aangesloten bij NU’91 voor de vertegenwoordiging van doktersassistenten in de ziekenhuizen tijdens de cao-onderhandelingen voor de sectoren gehandicaptenzorg, GGZ, kraamzorg, UMC, VVT en ziekenhuizen.

De NVZ heeft hun inzet weer op hoofdlijnen herhaald. Daarbij gaven ze aan de problemen te herkennen, maar dat zij andere oplossingsrichtingen zien. Zonder daarbij concreet te worden, gaat het dan over het uitbreiden van contracturen naar een grotere deeltijdfactor of naar fulltime. Daarmee wordt, in de ogen van NVZ, veel flexibiliteit voor werknemers gecreëerd. Problemen als werkdruk en roostering worden volgens hen hiermee aangepakt en grotendeels opgelost. NU’91 heeft daarop gezegd dat deze mogelijkheden er al zijn, maar verzorgenden en verpleegkundigen geven duidelijk aan dat zij niet meer uren kúnnen of wíllen werken. De NVZ stelde voor om dit te stimuleren.

Op het gebied van loon deed de NVZ geen concrete uitspraken. Behalve de vraag aan de vakbonden of het bespreekbaar is om de looneis te matigen. Dit is volgens de NVZ nodig omdat veel ziekenhuizen een grote looneis niet kunnen betalen. Voor NU’91 is dat absoluut niet bespreekbaar.

Aangekaarte punten

  • De werkdruk verlagen en het zorgen voor meer zeggenschap, zijn volgens ons voorbeelden van afspraken die ervoor zorgen dat zorgprofessionals hun werk goed en met plezier kunnen uitvoeren.
  • Daarnaast is gesproken over de roosters en werktijden. In onze inzet staat dat het rooster drie maanden van tevoren bekend moeten zijn voor een goede balans tussen werk en privé. Bovendien moet hier meer zeggenschap vanuit de zorgprofessional over zijn. Er wordt te veel gebruik gemaakt van de inzet van bereikbaarheidsdiensten. Die hebben veel invloed op het privéleven. Aansluitend hebben we voorgesteld om de vergoeding voor onregelmatige diensten te verhogen naar het uurloon.
  • We zien dat de bereikbaarheidsdiensten op veel plekken worden omgezet in consignatiediensten. Hierdoor krijgt een zorgprofessional minder vergoeding. Dat is een onwenselijk situatie en we willen dat werkgevers zich houden aan de afspraken zoals die hierover al eerder zijn gemaakt.
  • We willen de leeftijd van het niet meer hoeven draaien van Bereikbaarheids, Aanwezigheids- en Consignatiediensten (BAC-diensten) gelijktrekken met die van de onregelmatige diensten in de nacht. Nu moeten zorgprofessionals dit tot 58 jaar doen. We willen die leeftijd verlagen naar 57 jaar. Dat is ook de leeftijd waarop iemand geen onregelmatige diensten meer hoeft te draaien tijdens de nacht.
  • Er is gesproken over de jaarurensystematiek (JUS). NU’91 wil dat zorgprofessionals zelf kunnen kiezen of ze meeruren laten uitkeren in tijd of geld.
  • In de nieuwe cao wil NU’91 laten opnemen dat dat stagiaires altijd boventallig worden ingepland en niet ingezet in het rooster. Tevens willen we inzetten op een verbetering van voorwaarden met betrekking tot vergoedingen en studiekosten.
  • We willen dat het generatiebeleid, zoals afgesproken in de huidige cao, uitgevoerd gaat worden.
  • Daarnaast is het loon besproken. NU’91 wil voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen (middengroepen) per 1 februari 2023 een structurele verhoging van de lonen. Daarbij hoort een jaarlijkse loonsverhoging die minimaal CPI (consumentenprijsindex) is afgeleid.

Het volgende overleg is gepland op 22 december. NU’91 heeft er bij de NVZ op aangedrongen om dan met een reactie én concrete voorstellen op onze inzet te komen.

Zie ook

[openbaar]

  • Inzetbrief cao ziekenhuizen 2023 NU’91 (pdf, alleen voor leden)[/openbaar]

[besloten]

[/besloten]