Kan een huisarts met 1 doktersassistent een zorgbonus aanvragen? Ja! - NVDA

Kan een huisarts met 1 doktersassistent een zorgbonus aanvragen? Ja!

De NVDA krijgt vragen van doktersassistenten die niet goed weten hoe ze de regel moeten interpreteren dat een praktijk tenminste 2 werknemers in dienst moet hebben. We hebben het nog eens bij het ministerie nagevraagd.

Kort en goed: een huisartsenpraktijk met 1 doktersassistent kan gewoon de zorgbonus aanvragen, ook al zijn er niet twee werknemers in dienst. De regel moet volgens het subsidieloket die de regeling uitvoert als volgt worden uitgelegd: Het gaat er om hoeveel werkzame personen er feitelijk werkzaam zijn bij de zorgaanbieder die de subsidie aanvraagt en als dusdanig geregistreerd zijn in het handelsregister.

Deze eis heeft tot gevolg en als achtergrond dat bijvoorbeeld zzp’ers en uitzendkrachten niet zelfstandig een subsidieaanvraag kunnen indienen. Opdrachtgevers kunnen overigens voor een zzp’er die de opdracht uitvoert een aanvraag voor de zorgbonus indienen!

Deze voorwaarde is opgenomen, zodat de uitkering van de bonus kan plaatsvinden door een ander dan de ontvanger van de bonus zelf. De zorgaanbieder onder wiens verantwoordelijkheid c.q. in wiens opdracht de werkzaamheden zijn verricht, wordt hiertoe het meest bekwaam geacht.

Zie ook