Zorgbonus

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege de uitbraak van het coronavirus een bonus kunnen krijgen van € 1.000 netto.

Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

De NVDA is blij met deze stap van het ministerie en vindt dat deze regeling ook voor doktersassistenten en triagisten moet gelden die zich tijdens de crisis hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden.

Doktersassistenten en triagisten zijn beroepen die in aanmerking komen voor de zorgbonus als men een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd!

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met werkgevers voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Het gaat om al het zorgpersoneel dat een uitzonderlijke prestatie in coronatijd heeft geleverd.

Advies aan werkgevers: wees ruimhartig

De NVDA heeft voor de uitwerking van de regeling contact opgenomen met werkgevers van de diverse werkvelden, zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg en ziekenhuizen om hen aan te geven dat de NVDA er voetstoots van uit gaat dat ook doktersassistenten en triagisten die ook deze uitzonderlijke prestatie hebben geleverd voor deze regeling in aanmerking komen. De NVDA vraagt om een ruimhartige toepassing.

Advies aan doktersassistenten: ga in gesprek

Van onze leden krijgen wij vragen over de zorgbonus. Met name vragen over de werkgever die de zorgbonus niet wil aanvragen, terwijl het team de mening heeft dat men wel voor de zorgbonus in aanmerking komt. De NVDA heeft zelf geen instrumenten om werkgevers te dwingen en kan in dit soort kwesties doktersassistenten alleen nader advies geven om het gesprek met de werkgever aan te gaan.

Tips om met je werkgever in gesprek te gaan

Wat zegt de handreiking over uitzonderlijke prestatie

Zie ook

Dossier Zorgbonus (alleen voor leden)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg