GGD bevestigt dat doktersassistenten voorrang krijgen - NVDA

GGD bevestigt dat doktersassistenten voorrang krijgen

Ook de GGD heeft de NVDA laten weten dat zij, op ons verzoek, hun coronateam nogmaals gewezen hebben op de afspraak dat doktersassistenten tot de aangewezen groep (voorrang) behoren.

De NVDA heeft meerdere malen contact gehad met het ministerie van VWS over problemen bij voorrang bij testen voor doktersassistenten en triagisten.

Het ministerie heeft ons laten weten dat bij contacten met de GGD doktersassistenten en triagisten kunnen verwijzen naar de opvatting van het ministerie: We hebben voorrang ‘maar ga er prudent mee om’: maak alleen gebruik van de voorrang als het echt nodig is.

Zie ook