Coronavirus

Door het coronavirus (COVID19) hebben de doktersassistenten het extra druk. Het land vraagt veel van jullie. Juist in deze tijd blijkt ook maar weer eens hoe belangrijk het beroep doktersassistent en triagist is! #applausvoordezorg

Als beroepsvereniging volgen wij alle ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus (COVID19) op de voet. De NVDA volgt de richtlijnen van het RIVM en de overheid en we spelen er direct op in.

Zorgen over het coronavirus? Dilemma’s? Knelpunten? Heb je ideeën?
Mail ons! secretariaat@nvda.nl

COVID-19-vaccinatie

Bureaukaart veelgestelde vragen COVID-19-vaccinatie huisartsenteam
Als doktersassistent krijg je dagelijks telefoontjes van patiënten die vragen stellen over de COVID-19-vaccinatie. We kunnen ons voorstellen dat niet alle informatie omtrent dit onderwerp duidelijk of makkelijk vindbaar is. Daarom hebben wij met o.a. het RIVM gewerkt aan de ontwikkeling van een QA huisartsenteam (versie 14 april 2021)met veelgestelde vragen.

Werkinstructie Covid-19-vaccinatie met AstraZeneca door huisartsen (versie 23 maart 2021)
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/vaccinatie-huisartsenpraktijk 

E-learning

Vanaf nu kun je als doktersassistent ook de geaccrediteerde e-learning COVID-19-vaccinatie volgen.
https://www.rivm.nl/e-learning-covid-19-vaccinatie

Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie

De huisartsenpraktijken spelen een grote rol bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. Om de uitvoering soepel te laten verlopen biedt de NHG-Praktijkhandleiding de nodige handvatten om deze uitdagende taak te kunnen uitvoeren. Deze handleiding wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie.

Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie 2021 (versie maart 2021)

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie

De richtlijn is ook bedoeld om medisch specialisten te informeren over de praktijk uitvoering van de COVID-19-vaccinatie om zo mogelijk vragen van specifieke patiëntengroepen te kunnen beantwoorden. Deze richtlijn is opgesteld door het RIVM in samenwerking met gemandateerden vanuit de beroepsverenigingen NVAVG, NHG, Verenso, NVAB, NVIB, AJN, LCR, V&VN en NIV. De richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie (bedrijfsartsen, artsen infectieziektebestrijding, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, jeugdartsen, verpleegkundigen en doktersassistenten).

Vaccinatiestrategie COVID-19

(deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt)
Wie krijgt wanneer, welk vaccin? Zie dit vaccinatie schema

Lareb bijwerkingen melden

Het is belangrijk dat mensen die na vaccinatie bijwerkingen ervaren deze melden bij mijnbijwerking.nl van bijwerkingencentrum Lareb. Om mensen op te roepen om dit te doen, zijn er speciale posters ontwikkeld die opgehangen kunnen worden op bijvoorbeeld priklocaties of in wachtkamers. Je kan deze posters printen of af laten drukken. Klik hier voor de poster.

Vaccinatie makkelijk uitgelegd: de STEFFIE-module!

In de Steffie-video wordt het coronavaccin op een makkelijke manier uitgelegd. De video is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook goed inzetbaar voor bijvoorbeeld laaggeletterden.

Veelgestelde vragen over zelf laten vaccineren

Zorgbonus

We krijgen veel vragen van leden over de zorgbonus. Zie: www.nvda.nl/zorgbonus

Testen op Covid19

Corona-protocol voor scholingen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Webinars

Elke woensdagavond om 20.00 uur organiseerden LHV en NHG, in samenwerking met Medische Scholing, een webinar over corona-gerelateerde onderwerpen. ook voor doktersassistenten. Gratis en geaccrediteerd.

Vanaf juli zijn deze webinars gepauzeerd.

Psychosociale ondersteuning

  • Contactpunt voor (medische) zorgprofessionals
    Er is een contactpunt om (medische) zorgprofessionals en hun leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij de psychosociale aspecten van hun werk met betrekking tot het coronavirus.
    Het contactpunt (via ARQ IVP) is 7 dagen per week bereikbaar tussen 8.30 uur en 21.30 uur via 088 – 3305500.

RIVM

Triëren

Thuisarts.nl

Als doktersassistent ben je als poortwachter van de zorg het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Je kunt patiënten doorverwijzen naar de website thuisarts.nl. De informatie op deze website is geschreven in begrijpelijke taal en is continu actueel in overleg met RIVM.

STER-spotje tv en radio

De NVDA heeft de mogelijkheid gekregen voor STER-tv-spotjes om doktersassistenten en triagisten een hart onder de riem te steken.

Hart onder de riem

In een videoboodschap eind maart steekt NVDA-voorzitter Kees Gillis de doktersassistenten en triagisten een hart onder de riem.

Vragen?

  • Heb je zorgen over het coronavirus? Loop je tegen dilemma’s en knelpunten aan? Heb je ideeën?
    Mail ons! secretariaat@nvda.nl

Meehelpen?

Meer informatie

Zie ook

Bron: Sublime.nl

Dossier COVID19 (alleen voor leden)

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg