Onderzoek naar bekendheid en gemak stagevergoedingen - NVDA

Onderzoek naar bekendheid en gemak stagevergoedingen

Eind vorig jaar deed de SSFH, Sociaal Fonds Huisartsenzorg, een effectmeting naar de vergoedingen die SSFH verstrekt. Het ging om de stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding.

De 5 belangrijkste conclusies zijn:

1) De vergoedingen hebben een positief effect op het aanbieden van stageplaatsen en dit kan nog groeien.

2) Het proces van aanvragen wordt door een kwart tot een derde niet als prettig ervaren.

3) Onbekendheid met de vergoedingen vormt een barrière in het aanvragen

4) De aanvraagprocedure kost vooral eerste aanvragers moeite.

5) Kansen zijn er op het vlak van de aanvraagprocedure, bekendheid en het ontwikkelen van de rol van SSFH.

Factsheet met de vijf conclusies en toelichting
Vergoedingen stagiair en praktijkbegeleider (site SSFH)