Loonsverhoging van minimaal 8% voor ziekenhuismedewerkers - NVDA

Loonsverhoging van minimaal 8% voor ziekenhuismedewerkers

Na maandenlang actievoeren en de eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit, hebben de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) afspraken gemaakt over een nieuwe cao Ziekenhuizen. De NVDA is via NU’91 aan de cao tafel vertegenwoordigd en heeft de acties ook ondersteund.

In het onderhandelaarsakkoord zijn er onder andere afspraken gemaakt over structurele en incidentele loonsverhogingen, rusttijden, toeslagen wanneer je last-minute moet werken en afspraken over eerder stoppen met werken. De looptijd van de cao bedraagt 27 maanden; met terugwerkende kracht van 1 april 2019 tot 1 juli 2021.

Belangrijkste uitkomsten

In het akkoord zijn twee structurele loonsverhogingen afgesproken van totaal 8%: 5% per 1 januari 2020 en 3% per 1 januari 2021. Medewerkers die onregelmatig werken, circa de helft van de ziekenhuismedewerkers, ontvangen straks ook een hogere onregelmatigheidstoeslag (ORT). In de nieuwe cao wordt deze berekend over een andere, hogere salarisschaal (IP 28), wat uitkomt op een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5%.

Verslechteringen van tafel

De eerder door werkgevers voorgestelde verslechteringen – het schrappen van de werkgeversbijdrage aan de ziekenkostenverzekering en het verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte van 100 naar 90% – zijn van tafel. Er is afgesproken dat alle werknemers in 2019 eenmalig € 1.200 bruto ontvangen.
Veel scholing voor ziekenhuismedewerkers gebeurt tegenwoordig vaak via e-learning. Volgens de nieuwe afspraken kunnen medewerkers dit voortaan tijdens werktijd doen in plaats van in de eigen, vrije tijd.

De cao-ziekenhuizen geldt voor 200.000 ziekenhuismedewerkers.

De leden van de vakbonden hebben het laatste woord en kunnen binnenkort stemmen op het eindresultaat.

 

Zie ook