Geweld tegen hulpverleners = altijd celstraf! - NVDA

Geweld tegen hulpverleners = altijd celstraf!

De Raad voor de Rechtspraak vindt het geen goed idee als rechters ‘geweld tegen hulpverleners altijd moeten bestraffen met een celstraf’ (Skipr.nl). De NVDA vindt dat geweld tegen hulpverleners altijd met een celstraf bestraft moet worden! 

Laat geweldplegers niet wegkomen met een taakstraf

In een wetsvoorstel van minister van justitie Grapperhaus wil hij geweld tegen politie- en brandweermensen, zorgmedewerkers en andere hulpverleners strenger laten bestraffen. De Raad voor de Rechtspraak vraagt met klem om af te zien van een nieuwe wet die het onmogelijk maakt om in zaken over geweld tegen hulpverleners enkel een taakstraf op te leggen. In deze gevallen kan een taakstraf alleen nog worden opgelegd in combinatie met een celstraf, zoals ook al voor bepaalde andere gewelds- en zedenmisdrijven het geval is.

Altijd celstraf!

De NVDA vindt het een slechte zaak dat de Raad voor de Rechtspraak het wetsvoorstel afkeurt. NVDA-voorzitter Kees Gillis: ‘Geweld tegen hulpverleners, hoe klein dan ook, moet altijd bestraft worden met een celstraf. Als je ruimte laat aan de rechter om ook een taakstraf op te leggen, kunnen geweldplegers wegkomen met een taakstraf: dat is een verkeerd signaal. De NVDA blijft voorstander van dit wetsvoorstel. Ook om onze doktersassistenten tegen agressie te beschermen.’

 

Zie ook