Reiniging en sterilisatie van instrumentarium - NVDA

Reiniging en sterilisatie van instrumentarium

In 2017 verscheen de Richtlijn Infectiepreventie. In deze richtlijn kun je onder meer lezen hoe het zit met reiniging en sterilisatie van instrumenten in de huisartsenpraktijk. Ook gaat de richtlijn in op persoonlijke hygiënemaatregelen die je moet treffen om overdracht van infecties te voorkomen. Maar er staat nog veel meer in, dus lees dus de hele richtlijn. Je kunt hem vinden op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Hieronder vindt je een korte samenvatting van de volgende onderwerpen:

  1. Reiniging en sterilisatie van instrumentarium
  2. Houdbaarheid van gesteriliseerde instrumenten
  3. Persoonlijke hygiëne

De NVDA biedt een cursus aan over dit onderwerp. Tijdens deze cursus geeft een docent van het NHG informatie over de richtlijn. Deze cursus vindt plaats op 15 maart 2018 in Zwolle en op 25 oktober 2018 in Roermond.