Verzekerd bij ONVZ? Recht op korting via de cao - NVDA

Verzekerd bij ONVZ? Recht op korting via de cao

Ben je verzekerd bij de ONVZ en werk je in de huisartsenzorg? Dan heb je recht op een bijdrage van de werkgever in de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering met een maximum van €120,- bruto per jaar, ongeacht de omvang van het dienstverband.

De NVDA heeft dit samen met de werkgevers geregeld in de CAO Huisartsenzorg. Als je bent verzekerd bij de ONVZ kun je online je korting regelen. Doe het nu!