• Home
  • Vergoeding NVDA-contributie door werkgever

Vergoeding NVDA-contributie door werkgever

Wist je dat veel werkgevers volgens de cao (minimaal 70% of helemaal) de contributie vergoeden van het NVDA-lidmaatschap? Kijk in jouw cao en vraag je contributie terug bij je werkgever: de arts, instelling of ziekenhuis.

In de huisartsenzorg vergoedt de werkgever minimaal 70% van de contributie of helemaal tot een maximum van € 125,- per jaar (cao huisartsenzorg (artikel 6.12).

In het ziekenhuis vergoedt de werkgever de contributie vanuit het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) of vanuit het brutoloon (cao ziekenhuizen (artikel 3.2.10).

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg