Vergoeding NVDA-contributie door werkgever - NVDA

Vergoeding NVDA-contributie door werkgever

Wist je dat veel werkgevers volgens de cao (minimaal 70% of helemaal) de contributie vergoeden van het NVDA-lidmaatschap? Kijk in jouw cao en vraag je contributie terug bij je werkgever: de arts, instelling of ziekenhuis.

In de huisartsenzorg vergoedt de werkgever minimaal 70% van de contributie of helemaal tot een maximum van € 125,- per jaar (cao huisartsenzorg (artikel 6.12).

In het ziekenhuis vergoedt de werkgever de contributie vanuit het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) of vanuit het brutoloon (cao ziekenhuizen (artikel 3.2.10).

Zie ook