Voorzittersblog: Wees wat brutaler! - NVDA

Voorzittersblog: Wees wat brutaler!

NVDA-voorzitter Linde Gonggrijp heeft een blog geschreven. Deze keer: Wees wat brutaler! 

Het was een verhaal dat me raakte, omdat het zo duidelijk maakt hoe het niet moet. Niet zo lang geleden sprak ik een doktersassistent die zich heeft gespecialiseerd in ouderenzorg, en die dagelijks telefonisch contact heeft met deze patiënten. Maar als haar collega’s in de praktijk, de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS), een overleg inplannen over deze patiënten, wordt zij hier niet bij betrokken.

Dat is toch echt wel heel erg vreemd, want de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft hieronder te lijden. Bovendien voelde de doktersassistent zich buitengesloten en vond het lastig om ongevraagd aan te sluiten bij dit overleg. Dus deed ze niets en veranderde de situatie ook niet.

Ik begrijp de gevoelens van deze doktersassistent goed, al denk ik zelf dat je best wat brutaler mag zijn. Maar als je collega’s er niet aan denken om je te betrekken, kan het inderdaad moeilijk zijn om voor je professionaliteit op te komen.

Gelukkig helpt een nieuwe wet hierbij een handje. Het gaat om een aanpassing van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ik hoor je al denken: ‘Wat heeft dit met mij te maken?’ Nou, deze wettelijke aanpassing zorgt ervoor dat het bovengenoemd voorbeeld niet langer mag voorkomen. Vanaf 1 juli 2023 wordt de invloed van alle zorgprofessionals, inclusief doktersassistenten, beter geregeld. Of je nu in loondienst bent, als uitzendkracht werkt of een ander contract hebt, je hebt recht op inspraak over onderwerpen die direct verband houden met jouw zorgverlening en jouw beroep. Dus de PA en VS kunnen niet zomaar beslissingen nemen die invloed hebben op jouw werk, zonder dat jij erbij betrokken bent.

Natuurlijk is deze wet niet perfect, zoals meer dingen in het leven. De wet schrijft bijvoorbeeld niet voor hoe de invloed moet worden geregeld. De betreffende praktijk of zorginstelling is daar vrij in. De wet schrijft alleen voor dát er ruimte voor invloed geboden moet zijn.

Toch is het een goed begin. De wet zorgt er namelijk voor dat anderen niet over jouw werk kunnen beslissen. Dus de huisarts mag niet zomaar opleggen dat je een extra telefonisch spreekuur moet verzorgen, en in het ziekenhuis kunnen ze niet zomaar medisch-technische handelingen toevertrouwen aan anderen terwijl jij daar eerder verantwoordelijk voor was.

Vanaf 1 juli is jouw invloed en inbreng op de directe zorgverlening wettelijk vastgelegd. Als je deze invloed niet krijgt, moet je erom vragen. Je hebt de wet aan je kant. En als er desondanks toch niet naar je geluisterd wordt, vraag er dan nog een keer om. Anders word je zeker overgeslagen!

Loop je in je werk hier toch tegenaan, laat het me weten. Ik neem dan jouw inbreng mee. Zo heb je ook invloed op wat de NVDA voor haar leden doet!

Linde Gonggrijp,
Voorzitter NVDA.

Reageren? Stuur een mail naar:  linde.gonggrijp@nvda.nl

 

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”12434″ order=”asc”]