Tip 3: Heb begrip en geduld met bezorgde ouders - NVDA

Tip 3: Heb begrip en geduld met bezorgde ouders

Soms maken ouders met een migratieachtergrond zich veel zorgen om een kind met bijvoorbeeld koorts of diarree. Tip 3: Heb begrip en geduld met bezorgde ouders.

In Nederland is het hebben van koorts of diarree vaak niet ernstig. In het land van herkomst kan dat echter snel tot iets ernstigs leiden. Wat kan een doktersassistent het beste doen?

Tips

  • Heb begrip voor de zorgen van de ouders. Soms blijkt dat ouders in het land van herkomst een kind of familielid hebben verloren aan bijvoorbeeld diarree of koorts.
  • Check of het gezin onlangs op reis is geweest. In dat geval kan er sprake zijn van iets ernstigers.
  • Vraag na of het kind volledig gevaccineerd is en zo nee, bespreek dan het belang van een inhaalschema.
  • Neem de tijd voor uitleg. Doktersassistent Trijntje: “Ik maak dan altijd tijd om vertrouwen te winnen. Ik laat de ouders merken dat ik hen serieus neem. Ik zeg dat het prima is dat ze komen.
  • De communicatie loopt beter als ik de tijd neem om uit te leggen waarom ik bepaalde vragen stel, hoe het in Nederland werkt en bij welke symptomen wij ons echt zorgen maken om het kind.”

Tips van experts

Voor doktersassistenten is het werken met (ouders van) kinderen met een migratieachtergrond soms best moeilijk. Vaak is er een taalbarrière en zijn er andere verwachtingen over de zorg. Soms ontbreekt een BSN of is er schaamte over klachten.

Wij verzamelden de tips van zeven ervaren doktersassistenten én een groep jongeren met een migratieachtergrond om hier goed mee om te gaan:

  • Doktersassistent Semra werkt in verschillende praktijken in achterstandswijken in Delfshaven in Rotterdam.
  • Doktersassistent Trijntje heeft 30 jaar ervaring in een huisartsenpraktijk in Friesland.
  • Amir kwam als vluchteling met zijn ouders naar Nederland toen hij 1,5 jaar oud was en stond in zijn jeugd als mantelzorger voor zijn zieke ouders klaar.

Zie ook

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”-1″ post_type=”nieuws” taxonomy=”nieuws-tag” tax_term=”12247″ order=”asc”]