Stagevergoedingen voor zij-instromers - NVDA

Stagevergoedingen voor zij-instromers

Er zijn vergoedingen beschikbaar voor zij-stromers als stimulans om meer stageplaatsen beschikbaar te stellen in de huisartsenzorg. Zowel voor de stagiair zelf als voor de praktijk.

Het dreigende tekort aan doktersassistenten zorgt voor een steeds hogere werkdruk bij deze groep, met als gevolg dat de patiëntveiligheid in het geding kan komen. Oorzaken hiervoor zijn een gebrek aan stageplaatsen voor assistenten in opleiding, de hoge werkdruk bij assistenten en de keuze van afgestudeerde assistenten (mbo) voor een vervolgstudie op hbo-niveau.

Vergoedingen

SSFH verstrekt een stagevergoeding voor BOL-studenten en een vergoeding voor de praktijkbegeleiding. Voor BBL-studenten is er in 2023 een pilot waarin financiële vergoedingen beschikbaar zijn. SSFH onderzoekt nog hoe de zij-instroom binnen de huisartsenzorg beter gestimuleerd kan worden. De lopende projecten worden daarvoor gemonitord.

Stagiairs BOL

Stagiairs die stagelopen in de huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding:

  • € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Praktijken (BOL-studenten)

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een stagiair in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
  • € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen beide vergoedingen in één keer aanvragen via mijn-ssfh. Stagiairs kunnen deze vergoeding niet zelf aanvragen, dit is namelijk niet toegestaan door de Belastingdienst.

BBL-studenten

BBL-studenten die werken in de huisartsenzorg komen in aanmerking voor een vergoeding:

  • € 150 bruto per maand voor BBL studenten (in voorkomende gevallen kan dit al opgenomen zijn in het salaris).
  • In de pilot periode betaalt SSFH de jaarlijkse opleidingskosten voor de BBL-opleiding met een maximum van € 624. Dat geldt ook voor de kosten van de boeken en lesmaterialen. Dit is gelijk aan de kosten voor een BBL-opleiding aan een ROC in Nederland.

Praktijken (BBL-studenten)

Praktijken hebben recht op een vergoeding voor het begeleiden van een BBL-student in de praktijk:

  • € 115 bruto per maand voor de praktijkbegeleiding van de BBL-student.

Studenten ontvangen de vergoeding direct via de praktijk. Praktijken kunnen de vergoeding aanvragen via een formulier (opvragen via info@ssfh.nl). Na goedkeuring vindt de betaling binnen 4 weken plaats.

Stimuleringsregeling

Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken, heeft Stichting StimuleringsFonds Huisartsenzorg (SSFH) de stimuleringsregeling in het leven geroepen. Het doel van deze regeling is om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die bijdragen in de aanpak van het tekort aan stageplekken. Denk hierbij aan:

  • Het opzetten van een regionaal stagebureau;
  • Betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten;
  • Het ontlasten van de werkgever door innovatieve stagevormen en stagebegeleiding.

De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (max. € 25.000). De stimuleringsregeling stageplaatsen kan worden gecombineerd met een aanvraag uit het SectorplanPlus. Uit afgeronde projecten blijkt dat een gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bijdraagt aan een gezondere arbeidsmarkt.

Zie ook