Samenwerking NVDA en ZZP Nederland - NVDA

Samenwerking NVDA en ZZP Nederland

De NVDA en ZZP Nederland slaan de handen ineen voor de zzp’ers. Hiermee trekken beide organisaties samen op om de belangen van zzp’ers te behartigen en om het ondernemerschap van de zzp’er te verbeteren.

De NVDA krijgt nog wel eens ondernemersvragen van leden. Met ZZP Nederland hebben we een goede partner om de zzp-zorgprofessionals te ondersteunen en om een steviger lobby-stem te hebben in Den Haag.

Met deze samenwerking krijgen bij de NVDA aangesloten zzp-doktersassistenten € 4 korting op het lidmaatschap van ZZP Nederland. De kosten zijn dan € 18,50 per persoon in plaats van € 22,50 (excl. BTW) per jaar.

Collectiviteitscode

[besloten]

Voor de inschrijving voor het collectieve lidmaatschap heb je een unieke toegangscode nodig. De toegangscode voor de NVDA is: NVDA01

[/besloten]

Doktersassistenten

Steeds meer doktersassistenten werken als zzp’er in bijvoorbeeld een praktijk of als triagist op een huisartsenpost. Daarnaast heeft het kabinet Integraal Zorgakkoord (IZA) met werkgevers- en werknemersorganisaties en met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

De NVDA is tegen schijnzelfstandigheid en vindt dat de plannen voorbijgaan aan de toegevoegde waarde van zzp’ers, de wens van mensen om zzp-er te zijn en de enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom werkt de NVDA graag samen met ZZP Nederland, want samen sta je sterker.

Samen sta je sterker

ZZP Nederland

ZZP Nederland is met 55.000 leden de grootste onafhankelijk belangenbehartiger voor zelfstandigen in Nederland. Aangesloten zelfstandigen profiteren van deskundige informatie door de helpdesk, de website en de digitale nieuwsbrieven. Voor financieel en verzekeringsadvies kunnen aangesloten zzp’s terecht bij ZZP Nederland Verzekeringen.

Zie ook