Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg 2023 vernieuwd - NVDA

Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg 2023 vernieuwd

Er is een nieuwe Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) augustus 2023 beschikbaar. In deze versie van de Handleiding FWHZ is het functieprofiel Triagist C opgenomen.

De ingangsdatum van het functieprofiel Triagist C is 1 augustus 2023. De functiewaardering is een instrument dat de inschaling bepaalt van functies in de huisartsenzorg (huisartsenpraktijken en huisartsenposten) voor medewerkers die vallen onder de cao huisartsenzorg.

Deze handleiding is verzorgd door vertegenwoordigers van bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen en FWG (eigenaar en beheerder van het functiewaarderingssysteem voor de zorg.