De zorg op zwart - NVDA

De zorg op zwart

Het is tijd voor verandering in alle sectoren van de zorg. Een zorginfarct is niet langer een dreigend doemscenario, maar het is op veel plekken al gaande. Wacht Nederland met actie tot er geen doktersassistenten meer zijn?

Daarom moeten we in beweging komen. Niet over een week, maand of zelfs een jaar. Maar NU. NU91 roept we alle zorgprofessionals op om elke dinsdag in zwarte kleding naar hun werk te gaan. Niet alleen in de ziekenhuizen, in alle sectoren in de zorg.

Vanuit de politiek is het een bewuste keuze om de feitelijk geconstateerde loonachterstanden in stand te houden. Met de hoge inflatie wordt het voor veel zorgprofessionals moeilijk om rond te komen. De werkdruk is hoog en het ziekteverzuim stijgt steeds verder. Door deze problemen verlaten steeds meer mensen het vak. En het personeelstekort neemt alleen maar verder toe.

Waarom Zorg op Zwart?

In de ziekenhuizen wordt nu volop actiegevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden. In de gehandicaptenzorg, GGZ, VVT, kraamzorg zijn cao-acties geen mogelijkheid, omdat de cao’s nog doorlopen. Maar dat betekent niet dat we in deze sectoren niets kunnen doen. Daarom heeft NU’91 de sectorbrede actie Zorg op Zwart opgezet. We moeten NU een duidelijk signaal afgeven dat het zo niet verder kan. Zorg op Zwart staat los van cao-onderhandelingen. Met deze campagne willen we de problemen in de zorg breed onder de aandacht brengen.

Samen gaan we ons hard maken voor een toekomstbestendige zorg. Hiervoor hebben zorgprofessionals tijd en ruimte nodig om het vak op een goede manier uit te oefenen. Ten eerste is een passende waardering in de vorm van een structurele loonsverhoging nodig om het vak aantrekkelijk te maken. Nu en in de toekomst. Concreet betekent dit een inflatiecorrectie van 10% voor de hele sector. Ten tweede strijden we voor marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals een passende reiskostenvergoeding, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden. Als laatste moet zeggenschap in alle cao’s goed verankerd worden.

Zie ook