Toetsingskader Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg - NVDA

Toetsingskader Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst of de zorg veilig, goed en persoonsgericht is. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor verschillende onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria.

De drie thema’s van het toetsingskader

De inspectie kijkt of de leefstijlbegeleiding persoonsgericht is. Dat betekent dat het past bij de wensen en behoeften van de cliënt. De drie thema’s van het toetsingskader zijn:

  1. Cliënt centraal
  2. Integrale zorg
  3. Deskundige zorgverlener

Dit toetsingskader is opgesteld op basis van 3 soorten bronnen:

  • Wet- en regelgeving, richtlijnen en zogeheten ‘veldnormen’.
  • Thema’s die zorgverleners belangrijk vinden. Hiervoor hebben we gesproken met de betrokken beroepsgroepen, brancheorganisaties en individuele zorgverleners.
  • Thema’s die cliënten belangrijk vinden. Hiervoor hebben we gesproken met cliënten die roken en cliënten met overgewicht.

Dit toetsingskader gaat over het toezicht op persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg voor volwassenen die roken en/of overgewicht hebben. De strijd tegen roken en overgewicht is een belangrijk onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Goede persoonsgerichte leefstijlbegeleiding kan daarin een verschil maken.

 

Voor meer informatie omrent bovenstaande zie de volgende documenten: